Skip available courses

Available courses

En grundläggande kurs för alla användare och som innehåller information om målsättningar, policyer och rutiner för lärplattformen samt handledningar för de vanligaste handgreppen och inställningarna för kursdeltagare.

En introduktionskurs till det högkänsliga personlighetsdraget (HSP – Highly Sensitive Person) utifrån forskning och erfarenheter av tongivande forskare som Elaine Aron, Arthur Aron, Bianca Acevado, Michael Pluess m.fl.

Studiecirkeln syftar till ökad självkännedom genom enneagrammet, en personlighetsmodell som har fått allt större genomslag runt om i världen. Vi lär känna modellen genom Elisabeth Wiktoréns bok Enneagrammet och de nio livsstrategierna.

För tillgång till kursen krävs att

  • du är medlem i kursens Facebookgrupp, där ev. användarkonto samt behövlig kursnyckel kan erhållas
  • du har boken och har bildbevis på det (laddas upp enligt instruktion i Facebookgruppen).

En kurs om det högkänsliga personlighetsdraget (HSP -- Highly Sensitive Person) och kärleksrelationer, utifrån forskning och erfarenheter av Elaine & Arthur Aron m.fl. Medverkan kräver godkända resultat från Det högkänsliga personlighetsdraget – en grundkurs

I den här kursen lär vi känna filosofen Ken Wilber och får en introduktion till hans integralteori. Som litteratur till kursen använder vi A brief history of Everything. [Beräknad lansering under hösten 2021.]

I denna kurs lär vi känna Ken Wilbers integralteori riktigt på djupet. Kurslitteraturen består av hans bok Sex, Ecology, Spirituality: The Spirit of Evolution. [Beräknad lansering hösten 2022.]

I denna kurs lär vi känna Ken Wilbers integrala psykologi, vilken baseras på integralteorin. Som litteratur till kursen använder vi hans bok Integral Psychology: Consciousness, Spirit, Psychology, Therapy. [Beräknad lansering våren 2023.]

I denna kurs ges en introduktion till Spiral Dynamics, en universell och evolutionistisk socialpsykologisk modell för det mänskliga medvetandets och därför olika kulturers världsbilder och värderingar.

Kurser och andra resurser för aktiva medlemmar i Habo och Gustav Adolfs hemygdsförening, med mottot En hembygd öppen för alla.

Skip course categories