Initiativtagaren till myEvo är Jonaz Juura, som i huvudsak också verkar som dess systemadministratör, huvudredaktör och därtill skribent. Hans huvudintressen kretsar inom ramen för integralteorin främst kring medvetandets och därmed olika kulturers utveckling i linje med exempelvis Spiral Dynamics men även psykologiska typologier och utvecklingsvägar så som exempelvis enneagrammet.

En god grund för dessa intressen finns exempelvis i hans utbildning till beteendevetare, i hans erfarenhet av forskning och vetenskapliga studier inom främst det sociologiska fältet, samt inte minst i hans eget andliga uppvaknande och därefter erfarenheter av meditation och introspektivt andligt utforskande i riktning mot nondualitet.

Som person ser sig Jonaz sedan år 2012 som högkänslig (d.v.s. HSP) och främst som INFJ enligt Myers-Briggs Type Indicator samt sedan år 2014 som 5w4 sx/sp enligt enneagrammet. Därefter har många olika visa inspiratörers lärdomar upptagit hans tid och intresse genom åren — däribland Eckhart Tolle, Jiddu Krishnamurti, Eli Jaxon-Bear och Rupert Spira. Efter att ha börjat studera Ken Wilbers integralteori år 2018 har mycket hänt med hans perspektiv på såväl sig själv som samhället och verkligheten i stort; vilket har lett fram till en säck vars snöre har hittats för att knytas ihop med. Sammantaget har det lett fram till förverkligandet av det som vi nu kan se framför oss som myEvo; en utvecklingsprocess och verksamhet som redan har upptagit en stor del av hans fritid de senaste åren.