På vår lärplattform myEvo LEARN kan vi erbjuda ett växande antal kurser och studiecirklar samt andra aktiviteter som kan bidra till din självkännedom och personliga utveckling ‒ i evolutionens tjänst.

myEvo LEARN är en fullfjädrad lärplattform där vårt team genom samskapande kommer att kunna erbjuda mycket prisvärda och samtidigt omfångsrika introduktions- och fortsättningskurser inom en rad olika ämnesdiscipliner — exempelvis inom de psykologiska, socialpsykologiska, sociologiska, filosofiska och kosmologiska fälten — som alla inryms i den metateoretiska integralteorin.

Därutöver kommmer vi där att kunna erbjuda studiecirklar men också kompletterande andra aktiviteter, så som exempelvis coachande samtal och annan rådgivning. På lite sikt planeras även en kunskaps- och självinsiktsbaserad dejtingtjänst.

Plattformens funktionalitet

Plattformen har ett stort antal funktioner för en stor uppsättning ändamål, inte minst för pedagogiska syften. I kurs- och studiecirkelsammanhang men även till viss del vid t.ex. coaching kan exempelvis följande funktioner komma till stor nytta:

 • studiematerial i digitalt bokliknande format
 • “spelifierat” studiematerial medelst H5P
 • diskussionsforum
 • ledarledd gruppchatt
 • individuell chatt
 • videobaserade gruppmöten/webbinarier
 • individuella videomöten
 • workshoppar
 • omröstningar
 • inlämningsuppgifter
 • självrättande kunskapstester
 • databaser för att t.ex. tillsammans bygga upp ett kunskapsarkiv
 • möjligheter att enkelt bädda in externa resurser från t.ex. videotjänster som YouTube, Vimeo m.fl., formulär och presentationer från t.ex. Google, Sharepoint, Typeform m.m.