Ambitionen för webbplatsen myEvo WEB samt eventuella underwebbplatser är att så långt möjligt följa EU:s direktiv vad gäller skyddande av personuppgifter som lämnas av dig som besökare här på webbplatsen, såväl med- som omedvetet. Läs därför gärna nedanstående text för att informera dig om vad som här görs för att värna dina rättigheter.

Vilka personuppgifter?

Till personuppgifter hör i det här sammanhanget t.ex. följande:

 • s.k. cookie-filer som av tekniska skäl sparas av webbläsaren på din egen dator
 • inloggningsuppgifter om du har ett användarkonto på webbplatsen eller i system på eventuella underwebbplatser, och dessa uppgifter omfattar då för- och efternamn samt e-postadress och ev. ytterligare information som du själv har tillfört (lösenord sparas i krypterad form och kan således inte läsas, men dock ändras av behörig administratör)
 • kommentarer med tillhörande namninformation som du har lämnat till t.ex. artiklar, blogginlägg, foruminlägg, evenemangskalendern, webbutiken eller i system på eventuella underwebbplatser
 • meddelanden som du har lämnat i kontaktformulär.

Varför sparas uppgifterna?

De ovan nämnda uppgifterna sparas av olika skäl. Här följer några exempel:

 • cookie-filerna används i syfte att underlätta/effektivisera din tillvaro på webbplatsen
 • inloggingsuppgifterna sparas för att du skunna logga in och för att administratören ska kunna ha kontroll över vilka som har tillgång till webbplatsens olika kontrollpaneler och funktioner
 • kommentarerna sparas eftersom ett syfte med webbplatsen är att bidra till social interaktion
 • kontaktmeddelanden sparas för att du ska kunna få svar på dina frågor.

Hur länge sparas uppgifterna?

 • Cookie-filerna sparas på din egen dator tills du tar bort dem, förslagsvis med avsedd funktion i webbläsaren.
 • Inloggningsuppgifterna sparas så länge som du önskar tillgång till inloggning på webbplatsen, alternativt så länge som administratören anser det lämpligt. Önskar du ta bort ditt användarkonto, vänligt kontakta administratören enligt kontaktuppgifter för webbplatsen och ange då också om all information (inkl. eventuella artiklar, blogginlägg, kommentarer o.s.v.) ska tas bort.
 • Lämnade kommentarer till artiklar, blogginlägg, foruminlägg, evenemangskalender, webbutiken eller i system på eventuella underwebbplatser tas bort om du så uttrycklingen önskar det genom att meddela administratören enligt de kontaktuppgifter som finns för webbplatsen.
 • Kontaktmeddelanden sparas så länge som dina framförda frågor eller synpunkter är aktuella, därefter tas de bort av administratören eller när du så begär genom de kontaktuppgifter som finns för webbplatsen.

Vad uppgifterna inte används till

De personuppgifter enligt ovan som du har angivit avses således endast användas till det de ser ut att vara till för. Detta innebär  att de uttryckligen inte t.ex. lämnas vidare till någon som helst form av tredje part, såvida du inte själv efterfrågar det genom de kontaktuppgifter som finns för webbplatsen. Därtill ansvarar administratören för att uppgifterna inte hamnar i orätta händer, genom att så långt möjligt säkra webbplatsen från dataintrång.

Vid klagomål

Du har rätt att kostnadsfritt få tillgång till alla dina på webbplatsen avgivna personuppgifter och att korrigera eventuella fel om så behövs. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter antingen raderas eller begränsas.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.