I entreprenöriell och öppensinnig anda samverkar och samskapar vi för att erbjuda tjänster och produkter som på olika nivåer kan hjälpa dig med din självkännedom och utveckling ‒ i evolutionens tjänst. 

Vi vill bidra till att människor får en bättre självkännedom och tryggare relationer samt en ökad meningsfullhet med sina liv, för att därigenom på ett mera hållbart och inkluderande sätt kunna möta både sig själva men också dagens och morgondagens alltmer komplexa frågor och utmaningar på olika nivåer i livet. Vi vill åstadkomma detta genom att dels samverka med likasinnade inom ett multidisciplinärt nätverk som hjälps åt med att nå ut till människor runtom i detta land, och som dels i ryggen har en gemensam plattform för samskapande — MyEvo LEARN.

Så samverkar och samskapar vi

Samverkan sker i en öppensinnad och entreprenöriell anda mellan näringsidkande, hobbyaktiva och ideella aktörer — ett upplägg som kan te sig relativt unikt. Vi gör det dels genom vår egen praktik och verksamhet, dels genom att rekommendera varandras tjänster när vi ser möjligheter till att komplettera varandra för att så långt möjligt kunna hjälpa våra kunder/klienter att vid behov kunna komma vidare i sin utveckling på bästa sätt.

Samskapande sker främst på MyEvo LEARN, var på vi enskilt eller genom samproduktion kan hjälpas åt med att ta fram och genomföra kurser, studiecirklar och andra aktiviteter online där vi utgår från etablerade teorier och visdomsläror som vi har förankrat och låtit mogna i vår egen specifika livserfarenhet och praktik. 

Några konkreta exempel på aktiviteter inom ramen för nämnda onlineplattform kan t.ex. vara studiecirklar respektive kurser inom (var god se det endast som ett axplock):

 • olika psykologiska personlighetsmodeller – t.ex. högkänslighet, jungiansk typologi, enneagrammet, ayurvediska doshor
 • olika psykologiska och själsliga utvecklingsmodeller – t.ex. utifrån Jean Piaget, Spiral Dynamics, Egots nio utvecklingsnivåer, The Hero’s Journey
 • olika socialpsykologiska modeller – t.ex. anknytningsteori
 • olika filosofiska och/eller spirituella strömningar – t.ex. integralteorin, nondualism, tantra
 • medveten närvaro genom mindfulness
 • meditation i olika former och utifrån olika traditioner
 • yoga
 • qigong
 • styrketräning i hemmiljö
 • smidighetsträning/stretchning
 • sömnskola
 • kreativt skrivande
 • hälsosam och klimatsmart mat/matlagning
 • klimatsmart odling
 • språk
 • etiskt sparande i fonder och aktier.

I anslutning till studiecirklar och kurser kan även andra aktiviteter tillkomma, exempelvis:

 • coachning av enskilda individer, par eller grupper
 • andra former av rådgivning
 • kunskaps- och självinsiktsbaserade dejtingtjänster.

Vill du bidra?

Ovanstående förslag till olika aktiviteter kommer att realiseras på ett organiskt sätt, i takt med att allt fler verksamma ansluter sig till vårt samskapande. Med det sagt välkomnar vi alla aktörer som liksom vi brinner för att bidra till utvecklingen av en mera medveten och välmående mänsklighet, som därigenom bättre förmår att på ett fredligt och väl genomtänkt sätt lösa dagens och framtidens både stora och små men alltmer komplexa frågeställningar och utmaningar.

Om du känner att du är redo att bidra är du varmt välkommen att fylla i nedanstående intresseanmälan så återkommer vi med mer information inom kort.