Ett nytt kapitel för MyEvo

Strategiska beslut har fattats för verksamheten

BIld av Marta Kulesza från Pixabay

Med en föga dold förtjusning kan jag för kännedom proklamera att ett strategiskt förändringsarbete har tagit sin början för MyEvos vidkommande. Lite för tidigt är det ännu att yppa hur saker och ting i detalj kommer att falla på plats, men så mycket kan sägas att diskussioner om MyEvos framtid har förts och att en utkomst kommer att bestå i att ytterligare en person blir involverad i verksamhetens utveckling och innehåll.

Så det är med stor tillförsikt som jag ser tiden an för MyEvos del. Och med stor sannolik kommer du i egenskap av återkommande besökare också med tiden kunna se hur förändringen successivt slår igenom på webbplatsen. Ytterligare nyheter om vad som görs och när det görs kommer dessutom att följa allt eftersom.

Så väl mött igen på nyhetsfronten! 😀

Om Jonaz Juura 128 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.