Bloggen

Att förstå fred

— Varför börja med spirituellt sökande? kan jag undra. Vad fick mig själv att börja? Ett skäl var mitt eget lidande, vilket jag måhända får anledning att återkomma till så småningom. Ur lidandet kom dock nästa [Läs mer >>]