Bloggen

Meningen med livet

Bakgrund Vad är meningen med livet? Måhända en av de mest omfattande, centrala och samtidigt vanligaste filosofiska frågeställningarna som i substantiell bemärkelse till synes kan generera lika många svar som det finns individer. Frågan aktualiserades [Läs mer >>]

Enneagrammet

Om enneatyp 3 enligt Eli Jaxon-Bear

Trean: Föreställningens/prestationens kärnpunkt Trean är hysterins eller föreställningens och prestationens centralpunkt i Enneagrammet. Detta är människor som har förlorat  kontakten med sitt essentiella varande genom att låta sig förföras av bilder av världen. Precis som det [Läs mer >>]

Bloggen

Språkets våld

Morgonens tidiga promenad var osedvanligt lugn, såväl till det yttre som i själen. Under den knappa timmen på bostadsområdenas kombinerade gång- och cykelbanor bestod sällskapet primärt av en strålande sol, en turkosblå himmel, höga molnslöjor [Läs mer >>]