Om enneatyp 6 enligt Eli Jaxon-Bear

Sigmund Freud

Sexan: Rädslans kärnpunkt

Sexan är rädslans kärnpunkt i Enneagrammet. Precis som vi på ytan finner frånvaro av ilska hos Nian och frånvarande hysteri hos Trean finner vi på ytan en frånvarande rädsla hos Sexan. Icke självupplevd, förstelnande terror driver Sexan till att utveckla strategier som skapar en uppelvelse av säkerhet. Sexan lever således i den mentala kroppen som ett sätt att undvika rädsla. Detta är hemmapunkten för psykologi och kall logik, det är punkten för schackspelare, filosofer och interna dialoger. Descartes berömda citat “Jag tänker, alltså finns jag” sätter fingret på Sexans fixering. Sexor försöker alltid förstå sig på världen genom ett inre tankearbete, och bär sålunda med sig kontinuerliga inre konversationer överallt om vad de upplever.

Då de lever i tankarnas värld förlorar Sexor kontakten med sina känslor och sin kropp, vilket leder till osäkerhet och tvivel. Deras stora problem är att kunna skrida till handling; där finns vanligen tusentals steg i deras huvuden mellan idén och att agera ut den. Detta resulterar ofta i utmattning och passivitet. Dock, när faran har blivit verklig och definierad klär liksom Sexan om och förvandlas till hjälten för dagen. Därför finner vi ofta Sexor som arbetar som ambulanspersonal, på akutmottagningarna, som poliser samt som professionella atleter.

När det inte finns någon närvarande fara och inte heller någon organiserad struktur som Sexan kan vara lojal mot, ser vi ett haltande beteendemässigt livsmönster. Tjuvstarter och plötsliga stopp kan plåga en Sexas liv. Sexor avbryter ofta sin karriär halvvägs och bestämmer sig för att göra något annat i stället.

Sexor använder ofta lojalitet gentemot en organisation som ett sätt att undvika tjuvstarter och plötsliga stopp. Militär, polis och lagsporter är därför naturliga hemvister för en Sexa. Lojalitet och pliktkänsla gentemot organisationen hjälper dem att fungera.

Medan organisationer och strukturer kan få en Sexa att fungera, anser Sexor i allmänhet att auktoriteter är inkompetenta. Trots detta faktum är Sexor rädda för att provocera auktoriteter för mycket, då det kan hota den struktur som håller Sexan uppe. Detta motsvarar Freuds rädsla för detet; symboliskt sett en hulkande, hårig, polymorf och pervers best från djupen som måste hållas i schack av egot. Därför finner man ofta Sexor som nöjer sig med att kontinuerligt klaga inför andra på auktoriteter, snarare än att framföra kritiken till dem det berör. De skvallrar och pratar bakom ryggen på dem, men engagerar sig sällan i direkt konfrontation såvida de inte känner sig trygga. Sexor föredrar som regel en tydlig hierarki, vilket återspeglar den inre ordning som behövs för att kontrollera den fruktade primära driften.

MMAEftersom kroppen ses som ett sinnets instrument blir många Sexor atleter, eftersom den fysiska urladdningen dränerar bort en del av deras paranoida energi. De kan bli löpare som är besatta av sin löpning, eller nå fram till svart bälte i karate. Inom MMA eller andra liknande professionella sporter är området för strid väl avgränsat, vilket tillåter dem att fokusera och prestera.

Sigmund Freud var en Sexa, och hela den freudianska psykologin kan beskrivas som en struktur där en manlig Sexa analyserade hysteriska kvinnor. Sexor älskar att förstå, i synnerhet är de fascinerade av det psykiska och hur det fungerar. Det är inte helt ovanligt att Sexor arbetar på psykiatriska behandlingshem och som psykiatriker, som ett sätt att tryggt kunna betrakta hur galenskap och kaos lurar bakom de logiska gränserna hos ett i vanliga fall välordnat sinne.

Eftersom Sexor är på ständig vakt gentemot tänkbara hot kan de tjäna som utmärkta observatörer. Sexor tenderar dessutom att vilja “titta in bakom scenen” för att förstå vad som verkligen händer; vad som döljer sig bakom det uppenbara. Att ständigt scanna av omgivningen efter faror har också en utvecklande effekt på deras psykiska förmåga: Varje professionellt psykiskt medium som jag någonsin har träffat har varit Sexa.

Den stora tragedin i Sexans fixering är den djupa skräcken för att vara ensam, vilken täcks över av den starkt hållna idén om ett falskt oberoende och inställningen “Då måste jag göra allt själv”. Detta maskerar Sexans djupa skräck för att tro sig om att vara inkompetent, att inte veta vad göra, att inte ha kontakt med andra och känna sig fullständigt övergiven av Gud. Denna primalrädsla används sedan inte sällan av Sexans sinne genom att felaktligen identifiera sig som en Fyra. Skillnaden i förhållande till Fyran är dock att Sexans problem inte handlar om övergivenhet per se; snarare handlar det om rädslan för att bli övergiven. Genom tron på att klara allting själv har jag sett många Sexor vända sig bort från genuint hjälpande händer.

Passion: Tvivel

Passionen som “kör” Sexans “maskin” är tvivel. De tvivlar på allt, vilket manifesteras i den ständiga interna dialogen medan de tvivlar såväl på världen som på sig själva. Efter att ha lärt sig något om Enneagrammet tvivlar de flesta Sexor på att de har den fixeringen. Först är de rebelliska mot tanken på att bli satta i ett system som fångar dem i en “box”, eftersom de inte tycker om att bli klassficerade. Sedan är de snabba att säga att de inte är Sexor; vilket dock brukar bero på att de i sanning är mer medvetna om sin ilska och sin nedstämdhet än om sin rädsla.

Självbevarande Sexor kan vara mer medvetna om sin önskan att hjälpa andra än om sin rädsla, och kan därför missta sig för att vara Tvåor. Andra misstar sig för att vara Fyror, Sjuor eller Åttor. När de tillfrågas vad de känner svarar de ofta “Jag tror jag känner…” eller “Jag känner mig förvirrad”. Förvirring är förstås ett mentalt tillstånd, inte ett känslomässigt. Just den distinktionen kan ofta vara jungfrulig mark för det tvivlande sinnet.

HamletPassionen tvivel kan manifesteras i Sexans tro att det finns en dold mening bakom det som är uppenbart. Genom att konstant leta efter det dolda, tvivlar de på det uppenbara. En sexa kan därför utåt sett hålla med dig, men tvivlar i hemlighet över dina motiv. Tvivlet ger också skäl till prokrastinering, att ständigt skjuta upp saker, ett sätt att spela ut Hamlets dilemma “Att vara eller inte vara…” Sexor tvivlar på sin egen förmåga och om det finns något val som är det korrekta. Därefter tvivlar de på sitt eget tvivel…

Eftersom de lever i sin mentala rymd där allt är lika möjligt finns en avsaknad av en grundläggande verklighetsförankring. I stället för att agera utifrån sin magkänsla undviker Sexor magkänslor över huvud taget, för att på så sätt undvika rädsla.

Uppväxtförhållanden

Ofta har Sexor haft en inkompetent förälder, vanligtvis fadern. Denne kan ha varit alkoholist, försörjningsmässigt misslyckad eller helt enkelt varit frånvarande. En Sexa berättade att hennes far hade gjort bankrutt när hon var sex år gammal, så hon fick börja sitta barnvakt åt andra för att hjälpa till med familjeekonomin. Ofta berättar också Sexor om att de fick ta hand om modern redan i fem-sexårsåldern, eller att de på andra sätt hade en känsla av att ha kastats in i vuxenlivet på tok för tidigt. Detta kan ha bidragit till känslan av bristande kompetens som följt dem större delen av livet, och som utgör roten till deras tvivel. Genom upplevelsen av den inkompetente föräldern grundläggs också i unga år deras tvivel på auktoriteters kompetens.

Sexor berättar också ofta att det under uppväxten fanns en familjehemlighet av betydelse. Det kan exempelvis ha varit en mor som drack, eller att ett av barnen var adopterat. Sådana hemligheter skapar en krigszonsliknande mentalitet: en stark lojal sammanhållning inom familjen men också en ständigt närvarande vakenhet och oro för att andra utanför familjen ska få reda på hemligheten som de delar. Detta utkristalliserar Sexans idealisering kring lojalitet.

I de flesta Sexors barndom lurar monstret under sängen eller i garderoben. De kan skrämma sig själva med sina egna tankar och mardrömmar. Dessa barn dömer sig sedan själva och sin förmåga att skada andra med sina tankar. Den processen tömmer förvisso medvetandet på den besvärliga tanken, men skapar i stället något läskigt för det undermedvetna som sedan bidrar till Sexans oförmåga att handla.

Idealisering: “Jag är lojal”

Sexans idealisering är “Jag är lojal”. Denna startar i tidig barndom inom familjen, och tenderar att följa Sexan livet ut. Lojaliteten kan också överföras till andra grupper och organisationer. Sexor är således lagspelare, och deras känsla är “Om vi alla gör vårt bästa så kommer vi ut ur det här levande”. Känslan av att dela ett rävgryt mitt i en krigszon skapar starka band av lojalitet hos Sexan.

Marinofficer Oliver North var en lojal Sexa i sin tjänst för Ronald Reagan. North var hjälten som gladeligen tog “skottet i bröstet” för att skydda sin överbefälhavare och dennes illegala aktiviteter genom att hävda att han hade fullt ansvar för att vapen såldes till Iran och även till terrorister i Nicaragua.

Baksidan av denna idealisering heter förräderi. Sexor förblir lojala så länge som de har en känsla av grupplojalitet. Om de emellertid känner att de har blivit förråda av gruppen kan de rättfärdiga sitt eget svek mot den.

 

Retorisk stil: Avgränsning

Sexans retoriska stil kallas avgränsning, vilket innebär att hålla saker och ting hanterbara. Exempelvis kan en Åttas storslagna tankar bemötas av Sexans önskan om att hålla allt på en hanterbar nivå. Woody Allen pratar ofta om att hålla budgeten låg för sina projekt. Han känner att om han kan hålla projektet litet så kommer studion låta honom göra ett nytt försök, om nu det första projektet skulle misslyckas.

Ett sätt att sätta gränser kan manifesteras i Sexans sökande efter den rättrådiga handlingen, för att undvika misstag som skulle kunna leda till kritik.

I min relation till andra känner jag behov av att vara entydigt klar i min kommunikation. Att vara klar betyder att jag förstår vad du vill eller förväntar dig av mig, och att jag har berättat om mina känslor och avsikter för dig. I det finns en känsla av att försäkra mig om att jag har kommunicerat till alla allt jag behöver så att min rygg sedan är fri. Jag vill försäkra mig om att jag inte kommer att bli måltavla för någons ilska, kritik eller besvikelse.

Där finns en känsla av att inte veta vilket beteende som är passande och därför vill jag veta vilka regler som gäller, vilka parametrar som är vid handen, de gränser inom vilka jag kan stå trygg. Det känns som om jag behöver kommunicera klart för att finna ut hur jag ska vara och vad jag bör göra så att jag inte hamnar i klistret.

Fälla: Säkerhet

Sexans fälla är säkerhet. Sexan byter gärna sina äventyr i det okända mot att stanna kvar i sin nuvarande struktur. Så fort tankar på en risk dyker upp, blir frågan om säkerhet den test som avgör om någon handling kommer att begås. Detta leder i sin tur till tvivel och vacklande.

Säkerhet för Sexan betyder att känna till att riskerna är begränsade, att alla ingående parametrar inför en handling är noga genomtänkta. Att på förhand känna till alternativen och möjliga konsekveser skapar också en känsla av säkerhet. Då säkerheten baseras på sinnets framtidsprojektioner som avskärmar det från instinkterna kommer varje tänkbar situation att projiceras, undersökas, betvivlas och åter tänkas över. Detta leder till handlingsförlamning.

Eftersom säkerhet leder till rädsla, och rädsla undviks genom tanken så fort som en fråga gällande säkerhet uppstår (vilket kan vara fallet hela tiden) så börjar sinnet skena iväg. Detta är strategin för att undvika rädslan för det okända.

Försvarsmekanism: Projektion

Sexans försvarsmekanism kallas projektion. Filmen Sierra Madres skatt ger ett utmärkt exempel på detta. Bogart spelar en utslagen luffare i Mexiko som hittar guld i Sierra Madre. Girigheten inför guldet gör Bogarts filmkaraktär paranoid då han projicerar den på de andra. Han förråder sedan sina kamrater, och finner det berättigat eftesom han har projicerat girigheten på dem. Scenen i vilken han kommer ned för berget, pratandes med själv, utgör ett klassiskt porträtt av en Sexa som har drivit sig själv mot slutet.

För att kompensera för rädslan och bristande tillit kan Sexor projicera illvilliga motiv på andra. Då de alltid tvivlar och letar efter en dold agenda bakom det som sägs och görs finns en tendens att projicera dolda motiv på andras beteenden. Ofta kan fadern projiceras på auktoritetspersoner, och Sexor kan då på ett omedvetet plan vara rebelliska mot sin far genom att förråda sin chef.

Undviker: Avvikande beteende

Sexor undviker avvikande betenden. Det finns en djup rädsla för det polymorfa, perversa detet. Sexualitetens primala energi ses som en oförutsägbar vildes energi, som om den tillåts manifesteras fritt kan bli avvikande.

MadonnaFör att utmana rädslan kan Sexor dock ibland uppvisa en frammanad karskhet eller machismo. Manliga Sexor behöver bevisa sin manlighet, så som exempelvis i rollen som mc-polis eller excercisbefäl. Den spanska kulturen med sina tjurfäktningar och flamenco, stilettklackar och knivar ger en smak av den sexuella Sexans machismo. Men eftersom djupa primärkänslor undviks som ett sätt att undvika rädsla och avikande beteende, kan Sexor ibland drabbas av erektionsproblem eller svårigheter att få orgasm. Dessa tillstånd kan även relateras till de dissociativa effekterna av den inre dialogen. Sex kan ses som en prestation och ett skådespel, med sinnet som observatör och kommentator. Detta finns särskilt hos den sexuella Sexan, hos vilken sexet är ett skådespel och ett förräderi. Madonnas katolska skolflickspornografi utgör ett bra exempel på detta skådespel, genom sitt extrema utåtagerande.

Dikotomi: Påstridighet/Underkastelse

Dikotomin hos Sexan kallas påstridighet/underkastelse. Båda stilarna representerar strategier för att hantera hot. Den påstridiga Sexan kan agera konfrontatoriskt och beslutsamt för att avvärja ett hot. Ändå kollapsar det ganska lätt ned till underkastelse inför en auktoritet.

Den tyska kulturen är Sexa, och dess ställning utgörs av den påstridiga Sexan. Militär och polis är också exempel på den påstridiga Sexan. Paranoian inför en lurande fara hanteras med machomässig karskhet.

Den underkastade Sexan, å andra sidan, intresserar sig för att skapa allianser för att avvärja hot. Många självbevarande Sexor är underkastade Sexor. Hos dem finns ett intryck av ofarlighet, jämte erbjudanden om lojalitet och samarbete för att avvärja attacker. Fastän en sida av dikotomin kan vara dominant finns den andra sidan i bakgrunden, inväntande det rätta ögonblicket att få komma till uttyck.

Jag har blivit medveten om att jag då och då kan bli påstridig och auktoritär, och att jag vid andra tillfällen kan bli passiv och undergiven. Det beror på huruvida jag upplever att jag är i säkerhet eller inte. Men jag har noterat att i vissa gruppsituationer kan jag vara väldigt, väldigt påstridig.

Undertyper

Självbevarande: Värme

Självbevarande Sexor är varma och omtänksamma personer som avvärjer hot eller faror genom att vara hjälpsamma. Ibland jämförd med en harmlös kanin är en sådan Sexa således en “people pleaser”. Woody Allen personifierar denna undertyp, då en varm känsla av omtanke genomsyrar sinnesstämningen i hans filmer.

Europeiska judarDen europeiska judendomen innan Förintelsen var en varm Sexa-kultur. Terrorn den utsattes för hanterades genom att framstå som ofarlig och genom att leva i det egna huvudet, med ändlösa diskussioner och argument. Med en kärlek för att lära och för intellektet är den traditionellt europeiska judiska stilen att studera och diskutera abstrakta idéer dagen lång. Paranoid som den är utgör denna stil den dikotomiskt underkastade stilen genom att agera tryggt och säkert samt undvika att framstå som ett hot för att därigenom avvärja attacker.

Mestadels lämnade inte den varma europeiska Sexan sin hemtrakt för det okända förlovade landet, utan utplånades i stället i ugnarna… Detta var något helt annat än det moderna Israel, vilket är en Åtta-kultur som grundats av terroristiska pionjärer.

Ganska ofta har jag träffat på kvinnliga terapeuter som är självbevarande Sexor. Terapi är en säker plats på vilken känslor kan exponeras, som tillåter dem att vara människohjälpare och ägna sig åt sin fascination över sinnets natur.

Initialt kan varma Sexor ofta felidentifiera sig själva som Tvåor. Generellt är dock Sexor mer nervösa än Tvåor, och deras bakomliggande motiv är inte att förföra utan säkerhet/trygghet. Den själviska judiska modern, ofta felidentiferad som Tvåa, är i själva verket en förklädd Sexa.

Vissa varma Sexor identifierar sig som Nior därför att de undviker konflikt och ilska. Men Nians motiv är rädslan för att döda någon; Sexans motiv är rädslan för att själv bli dödad.

Social: Plikt

Den förpliktade Sexan utgör hemmet för exempelvis mc-polisen. Plikten utgör den fundamentala driften i livet. Där finns alltid en stark pliktkänsla gentemot familjen, även i fall där den medvetet utgör målet för en rebellisk Sexa. Pliktsexor är nästan alltid involverade med sina föräldrar, och konflikter med föräldraauktoriteter fortsätter långt fram i livet. Medelålders pliktsexor kan fortfarande kämpa med sina föräldrar om att komma “hem” för att fira julen. Vanligtvis utför de sin “plikt”, vare sig de vill eller inte.

Hamlet är en social Sexa. Paralyserad av tvivel handlar pjäsen om hans oförmåga att agera mot sin fars mördare, som numera ligger med hans mor.

En social Sexa jag känner är i 70-årsåldern. Han arbetade metodiskt hela sitt yrkesliv, hade sällan någon frånvaro — motiverad av sin plikt mot familjen. Hans far, nu i 90-årsåldern, lever fortfarande. De grälar jämt. Sonen fortsätter att spela ut sin roll som förpliktad son, och fortsätter att bli verbalt misshandlad av sin Åtta-fader. Detta hindrar honom dock inte från att ringa varje dag och besöka honom flera gånger i veckan.

En manlig Sexa betvivlade att han var en Sexa med denna fixering, därför att han rymde hemifrån när han var arton och aldrig återvände. Efter att ha tittat närmare på hans historia visade det sig dock att han tog värvning hos De gröna baskrarna, vilka blev hans familj de kommande trettio åren.

Sexuell: Styrka/skönhet

Dessa Sexor är alltid antingen starka och/eller vackra. De skapar allianser med andra starka eller vackra partners. Vissa sexuella Sexor, alltid utåtriktat påstridiga snarare än undergivna, är kontrafobiska och attraheras av den fara som de räds. Alla sexuella Sexor är inte kontrafobiska, men de som är kontrafobiska är av en sexuell undertyp. Sålunda finner vi här många fallskärmshoppare, bergsklättrare och stuntmän.

Spanien är sexuell Sexa-kultur. Tjurfäktning är en klassisk aktivitet för sexuella Sexor — en stilig man i tajta byxor möter döden i cape och med ett svärd. En Åtta skulle göra processen kort och skjuta tjuren i stället. Flamencon med sina kastanjetter, puffaxlar och stampande klackar har också en smak av den sexuella Sexan, liksom det svarta lädret och stilleten i machokulturen.

Sylvester Stallone och Brigitte Nielson var ett underbart exempel på den sexuella Sexans styrka/skönhetsrelationer. Sexuella Sexor kan se sig själva som Åttor, och Stallone porträtterar ofta Åttor i sin filmer, men det är vanligtvis den sexuella Sexan som ägnar sig åt styrkeaktiviteter som tyngdlyftning och body-building. Jack Nicholsons isterbuk och Robert DeNiros kropp, båda Åttor, är väldigt olika den vackert muskulära kroppen hos Arnold Schwarzenegger, en annan sexuell Sexa.

Sexuella Sexor kan emellanåt vara de svåraste att identifiera i Enneagrammet. En sexuell Sexa jag känner vet med säkerhet att hon är en Tvåa, då hon ser sig själv som en människohjälpare och blir vansinnig om någon föreslår att hon är en Sexa. En annan sexuell Sexa påbörjade terapi i tron om att hon var en Fyra. Hon såg sig som konstnär — en känslomässig, melankolisk och humörmässigt instabil person — inte en Sexa. Manliga sexuella Sexor ser sig ibland som macho-Åttor. En manlig sexuell Sexa, med svart bälte och instruktör i Aikido, är säker på att han är en Sjua.

Av alla fixeringar är den manliga sexuella Sexan svårast att upptäcka. Om han ingår i dikotimin underkastelse är han som regel en skönhetssexa snarare än en styrkedito. Han kan därför se ut som en blandning av en Fyra och en Sjua — klär sig som en Fyra, men vindsurfar som en Sjua. Det spirituella Maui befolkas framför allt av Sjuor och sexuella Sexor.

Ytterligare exempel

Intressant nog är både den tyska och judiska kulturen Sexa-kulturer. Tyskland representerar den påstridiga sociala Sexan — plikten mot familjen och nationen är en typiskt tysk inställning. De tyska ölhallarna är väldigt typiska social Sexa-fenomen, och så klart är tyskan vetenskapens och logikens språk. Hitlers attraktion låg i det paranoida hotet från “utsidan” och “det andra” som hotade fäderneslandet. Där fanns också en stark sexuell projektion, då Hitler oroade sig för den tyska kvinnans förfall i de mörka och ondskefulla judarnas händer — vilket representerade detet i “den mörka källaren”.

Ett annat exempel är Jim Jones, sektledaren som ledde sin flock in i Centralamerika och i paranoians tecken sedermera fick allihop att begå kollektivt självmord. Ett liknande öde rönte David Koresh anghängare, som alla dog i en våldsam skjutning mot federala agenter. Marlboro-mannen exemplifierar Sexans karskhet, liksom Steve McQueen. George Lucas, Star Wars-trilogins regissör, är ett exempel på en väldigt framgångsrik Sexa. Hans filmer förkroppsligar Sexa-hjälten: En faderlös pojke som ger sig iväg på jakten efter äventyr; en fadersfigur som lär honom att lita på “Kraften”; den efterföljande kampen mot den mörka sidan; och upptäckten att hans egen far är den svekfulla skurken som måste omintetgöras för samhällets bästa.

Exempel utifrån undertyper

Självbevarande: Värme

Woody Allen, Spike Lee, Dick Cavett, Gilda Radner, Ruth Bader Ginsberg, Billy Crystal, oro, cykling, den euro-judiska kulturen.

Social: Plikt

Sigmund Freud, Adolf Hitler, George Lucas, Mr Spock, Confucius, Hamlet, Oliver North, William Buckley, Dan White, Janet Reno, Bill Moyers, Luke Skywalker, brandmän, mc-poliser, linjemän i amerikansk fotboll, Tyskland.

Sexuell: Styrka/Skönhet

Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, Britney Spears, Arnold Schwarzenegger, Evil Knievel, Richard Gere, Steve McQueen, Kirk Douglas, Ursula Andress, Sigourney Weaver, Madonna, Jamie Lee Curtis, Gloria Steinem, Dennes Rodman, Osho, Rajneesh, tjurfäktning, fallskärmshoppning, Spanien.

Källa

Om Jonaz Juura 128 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.