Elaine Arons föreläsning i Walnut Creek sommaren 2013: Livet (del 2)

Under sommaren 2013 höll Elaine Aron en föreläsning inför 90 personer i kaliforniska Walnut Creek. Där presenterade hon de senaste forskningsrönen om HSP, gav förslag på copingstrategier och svarade på ett antal frågor inom olika områden. Delar av föreläsningen finns tillgängliga i tre klipp på YouTube, och vi gör här ett referat av vart och ett av dessa klipp. Vi fortsätter här med den andra delen, den som primärt handlar om livet som högkänslig.

Fem råd till högkänsliga personer

I detta klipp ger Elaine Aron fem goda råd till högkänsliga personer som kan tänkas behöva dem för att bättre klara av vardagslivet.

1. Uppskatta ditt personlighetsdrag!

Till detta hör att erkänna att HSP är något som verkligen finns, att det inte är något som är påhittat. Ty, det senare är vad vi tillräckligt ofta ändå får höra från de övriga 80% av befolkningen, av det enkla skäl att vi som människor kanske alltför lätt tar för givet att andra människor är likadana som vi själva. Om du ser dig omkring lite grann kommer du snart att upptäcka att det finns andra högkänsliga i din närhet! Därför att du har förmågan att göra det, vilket övriga 80% till stor del saknar.

2. Förändra din livsstil!

När du väl har insett att du är högkänslig behöver du ta nästa steg. Detta steg består i att inse att du inte kan leva på samma sätt som många andra, eftersom du lättare än de blir överstimulerad och dränerad av stress. Du behöver således sänka nivån på stimuli och stress, sluta motarbeta din egen personlighet genom att undvika att planera in alltför många aktiviteter i ditt liv eller befinna dig i alltför stimmiga miljöer under alltför lång tid. Detta kan göras genom en ökad medvetenhet om ditt behov av vila och återhämtning, ett behov du behöver tillgodose själv — kanske t.o.m. planera för och avsätta ett par timmar åt varje dag. Dock behöver inte detta nödvändigtvis innebära t.ex. daglig meditation.

Viktigare är att du får tid för dig själv och dina egna tankar, t.ex. när du sopar golvet eller påtar ute i rabatten. Tillfällen då du har möjlighet att i stillhet smälta, bearbeta, dina intryck. När du tillgodoser detta behov kommer du snart upptäcka att du i de stunderna ofta kan komma på goda, kreativa idéer. “Gör mindre, åstadkom mer” kan således vara ledord för denna livsstilsförändring.

3. Omtolka och omvärdera din personliga livshistoria!

Nu när du har kommit till insikt om att du tillhör de högkänsligas skara kan det finnas skäl att dra dig till minnes de gånger i livet då varken du eller din omgivning har förstått sig på dig och din högkänslighet. Situationer som kan ha bidragit till att sänka ditt självförtroende eller självkänsla. Det kan t.ex. handla om tillfällen då du har misslyckats med något i andras åsyn, eller behövt avstå från att börja eller tvingats sluta på ett jobb som både du själv länge velat ha och som andra tyckt att du har varit lämpad för. Nu, med HSP-begreppet i din hand, kan du gå igenom situationer som dessa och kanske se dem ur ett något annat perspektiv. Detta är en process som kan ta lång tid, men det är en viktig process därför att den kan bidra till att du får en helt annan känsla inför dig själv. Med all sannolikhet kommer du att gå stärkt ut ur en sådan process. (Elaine Arons arbetsbok kan vara till stor hjälp i denna process.)

4. Se till att läka dina inre sår!

Om du tillhör dem av oss högkänsliga som har haft en besvärlig barndom, se till så att du nu kan läka dina själsliga sår. Detta kan ta lång tid och kräva mycket energi, men är viktigt för att du ska slippa leva med depressioner och oro. Andra kan alltför lätt säga till dig att de minsann också har haft en besvärlig uppväxt, och att du ska inte grubbla så mycket över det som en gång var. Men det är så gott som omöjligt för en högkänslig person att inte göra så, eftersom alla negativa intryck har trängt så långt in i själen. (Läkning av de inre såren kan exempelvis göras genom att du själv omtolkar och omvärderar händelser i din historia, se föregående punkt, och/eller tar hjälp av en duktig terapeut.)

5. Träffa andra högkänsliga personer!

Om du inte redan har gjort det, se till att träffa andra högkänsliga personer. Elaine Aron menar att det är en väldigt speciell känsla när hon talar inför en grupp högkänsliga, jämfört med när hon talar inför en mer blandad publik. Stämningen blir lätt nästan kyrklig, och det menar hon kan bero på att HSP ofta är så mentalt närvarande/spirituella. Även om vissa av oss kan vara hårdnackade ateister, har vi det gemensamt att vi ofta är reflekterande individer med många tankar om varför saker och ting är som de är. Detta skapar en helt annan känsla i rummet, vilken man som HSP kan uppskatta särskilt mycket.

Läs också…

Om Jonaz Juura 126 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *