Enneagramtester — äntligen!

För dig som intresserar sig för dig själv

Så har dagen kommit då vi kan erbjuda inte mindre än tre olika självskattningstester för att ta reda på din dominerande enneagramtyp! Därtill finns ytterligare ett test för att utröna din instinktiva undertyp. Så varför vänta en enda minut till i onödan? 😀

Välj mellan 2, 90 eller 180 val… eller allihop

De tre enkäterna har något olika utformning, men samtliga har samma syfte: att ge dig tre olika sätt att ta reda på din dominerande enneagramtyp, men också att dem sinsemellan möjliggöra för dig att verifiera resultaten genom att jämföra resultaten.

Samtliga enkäter innehåller ett antal påståenden som är relativt vanliga för respektive enneagramtyp. Din uppgift blir i den korta enkäten med endast 2 svar att välja ut två textstycken som passar bäst in på dig medan du i de två mer omfattande enkäterna med 90 och 180 svar har att välja höga poäng för de påståenden som du tycker stämmer rätt väl in på dig själv — nu eller tidigare i livet — och låga poäng (eller 0) för påståenden som stämmer mindre väl in på dig.

  • Enkäten med 2 val kan ge en första men också ganska grov indikation som kan vara bra att börja med om du aldrig tidigare har fyllt i ett enneagramtest. Resultatet kan tjäna som en referens till de resultat som du får från de två mer omfattande enkäterna nedan.
  • Enkäten med 90 val är uppenbarligen ett mer omfattande test. Det innehåller liksom ovanstående enkät påståenden hämtade från en av de mest tongivande och konventionella skolorna inom enneagramvärlden, the Enneagram Institute.
  • Enkäten med 180 val kan ses som det mest omfattande testet. Det innehåller påståenden hämtade från Susan Rhodes, som tillhör en något mer progressiv skara inom enneagramvärlden som bl.a. försöker utveckla men också integrera enneagrammet alltmer med andra modeller av det mänskliga psyket.

Dessutom: Vilken undertyp är din?

Därutöver finns numera en fjärde självskattningsenkät varmed du kan få en indikation på din dominerande undertyp. Modellen för undertyper utgår egentligen från en fristående modell som beskriver tre grundläggande instinktiva drivkrafter för att överleva som individ — självbevarelse, intimitet/sexualitet samt (grupp)socialitet — men brukar tillämpas så frekvent i enneagramkretsar att modellen har integrerats i enneagrammet som just undertyper. Denna modell kan te sig attraktiv då den är tämligen enkel men samtidigt upplysande, så är du obekant med enneagrammet sedan tidigare så kan även den vara väl värd att besvara.

  • Enkäten består av 36 val, och varje val består av tre påståendealternativ. Din uppgift blir att välja ett av dessa alternativ.

För dig som är ny

För dig som inte känner till enneagrammet sedan tidigare finns gott om artiklar på den här webbplatsen att ta del av. Min rekommendation är att börja med dessa:

Med detta sagt ber jag att få önska dig lycka till på självkännedomsresan! 😀

Om Jonaz Juura 128 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.