Typindikation utifrån QUEST (enkät)

Detta test eller typindikationsenkät kallas QUEST, en akronym för QUick Enneagram Sorting Test. Genom att besvara två frågor kan det ge dig en första indikation på vilken enneagramtyp som dominerar hos dig. Därför kan testet ses som ett relativt snabbt sätt att få fram den, och resultatet kan tjäna som en referens vid jämförelser av resultat från mera utförliga tester. Det ursprungliga QUEST-testet utformades av Don Riso och Russ Hudson vid The Enneagram Institute — en av de mera framträdande skolorna inom enneagramvärlden — och har exempelvis publicerats i The Wisdom of the Enneagram

Gör så här

Gör på följande sätt för att fullfölja testet/enkäten:

  1. Läs anvisningarna noggrant.
  2. Ange ett påhittat användarnamn vid den inledande fråga 0. Det kommer att bli centralt när du sedan ska ta del av ditt resultat bland alla de andra resultaten som har inkommit.
  3. När du har besvarat de två frågorna och skickat in det kan du ta del av ditt resultat här. Alternativt erbjuds du att besvara testet/enkäten igen, utifall om att du vill fylla i det igen på grund av att du tvekat mycket vid valet av passande textstycken.

Om Jonaz Juura 128 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.