Typindikation utifrån 90 val (resultat)

I tabellen nedan redovisas resultaten från typinventeringsenkäten om 90 påståenden, med syfte att ge en indikation på trolig enneagramtyp utifrån Don Riso & Russ Hudsons bok Understanding the Enneagram.

Så här tolkar du tabellen

Har du själv fyllt i nämnda enkät så kan du finna och tolka ditt resultat enligt följande:

  1. Leta reda på raden med det påhittade namnet som du angav vid den inledande fråga 0 i enkäten (notera att resultatlistan med tiden kan bli ganska lång, så du behöver eventuellt bläddra mellan de olika sidorna). Samtliga namn har samlats i tabellens tredje kolumn från vänster räknat. Finns samma påhittade namn angivet på flera ställen, utgå från den tidpunkt (i den första kolumnen) då du besvarade enkäten.
  2. Utifrån dina avgivna svar har de nio enneagramtyperna tilldelats poäng, från Ettan till Nian. I tabellen redovisas hur stor andel av sin maxpoäng — vilket är 30 poäng — som respektive typ har fått, uttryckt i procent. Den eller de typer med högst andel av maxpoängen kan sannolikt vara din dominerande enneagramtyp utifrån detta test. Dock är det inte helt ovanligt att tester som detta kan ge höga poäng till flera typer, vilket kan bli en god anledning till att studera enneagrammet lite djupare för att slutligen kunna komma fram till vilken enneagramtyp som bäst matchar din personlighet.
  3. För att lättare leta upp det högsta respektive lägsta värdet bland de nio ennagramtyperna finns dessa max- respektive min-värden angivna i kulumnerna med rubriken max respektive min. Notera enligt föregående punkt att det kan finnas flera typer som har lika eller nästan lika hög (respektive låg) poäng/procentsats.
  4. Kan du inte hitta dina resultat i tabellen? Avvakta då ca 10–15 minuter innan du laddar om webbsidan på nytt i webbläsaren. Därigenom uppdateras tabellen och du kan sannolikt hitta ditt resultat.
Om Jonaz Juura 128 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.