Krishnamurti, J. (2012). Att vara fri

Kategori: Etiketter: ,

Beskrivning

Jiddu Krishnamurti var en av vår tids stora forskare och lärare i tankeprocessens struktur och funktion. Han ville emellertid inte framstå som förebild eller andlig ledare. Istället skulle hans ord vara som en spegel, där vi kan upptäcka oss själva och det kaos av våld och ondska som vår människonatur gett upphov till. Den som ser klart, förändras. Var och en kan helt oberoende av andra frambringa en förändring inom sig och i sitt förhållande till omvärlden.

I denna bok menar författaren att vi måste bli fria från auktoriteters och konventioners påverkan, från oro och rädsla. Det gäller att inse hur konkurrens och ambitioner hela tiden leder till konflikter. Den som kan se sig själv klart och förbli tyst inför det han ser, blir fri och fylld av energi och glädje. Vägen till befrielse går genom total uppmärksamhet, återvinnande av barnets friska synsätt.

J. Krishnamurti föddes i Indien men levde och verkade i många länder. Under sina resor runtom i världen samtalade han såväl med unga studenter som med framstående personer inom vetenskapen, politik, religion m.m. och har hållit många tal och publicerat ett stort antal böcker, videoband och audiokassetter om mänsklighetens belägenhet och de eviga livsfrågorna.

Krishnamurti grundade ingen ny troslära eller dogm, tvärtom ifrågasatte han allting, befriade sig själv från illusioner, högfärd, fåfänga och även subtila sätt att utöva makt över andra…

Henry Miller, amerikansk författare

J. Krishnamurtis arbete kännetecknas helt igenom av ett vetenskapligt synsätt i dess absolut högsta och renaste form… För att förstå vad Krishnamurti menar måste man naturligtvis fortsätta läsa vad han verkligen säger med den uppmärksamhet som vi här har diskuterat.

David Bohm, professor i teoretisk fysik och filosof vid University of London

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Krishnamurti, J. (2012). Att vara fri”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Lös först uppgiften för att sedan logga in: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.