Är det tillit vi lär?

Läste just vad H.A. Almaas skriver om det han kallar för Fundamental tillit [1], vilket jag tolkar som en medfödd förmåga som alla nyfödda bäbisar har. Samtidigt skriver han om den mera ordinära tilliten, den som är villkorad och därför inlärd. Det fick mig att fundera: Är det verkligen villkorad tillit vi lär oss? Är det inte snarare så att det är misstro som vi lär oss? Måhända är det i sämsta fall mest en lek med ord, i bästa fall bara två olika perspektiv på det här med tillit. Jag ska dock försöka beskriva hur jag ser på saken, nu när den ändå råkar var på tapeten, så att säga.

Som spädbarn kan vi inte göra annat än att vara i händerna på vår förmåga till tillit, den är på något vis vår födslorätt eftersom vi är helt utelämnade till våra omsorgspersoner. Det är inte förrän omgivningen ger prov på att inte kunna leva upp till våra grundläggande behov som lärandet inleds, ty innan dess tar vi det för givet — vilket är ett implicit uttryck för tilliten i sitt grundläggande tillstånd. Men är det då inte i första hand en misstro vi lär oss, snarare än en villkorad och därför reducerad form av tillit?

Jag ser således tillit och misstro som två olika emotionella entiteter eller tillstånd. Medan tilliten innehåller kvalitéer som exempelvis lugn, självklarhet, avslappning, trygghet och inkludering av andra innebär misstro negativa emotionella reaktioner så som exempelvis oro, otrygghet, rädsla, tvivel, skepsis eller till och med avsky samt exkludering av andra. Tilliten är således ett naturligt tillstånd av equilibrium, ett själsligt jämviktstillstånd, medan misstro är dess raka motsats — ett upprört tillstånd.

En slutsats kan då bli att tilliten utgör en naturlig och oreflekterad utgångspunkt för alla — den är inget som behöver läras in, den bara finns där — men att den kan överskuggas av eller kombineras med en inlärd misstro. Därför finns det egentligen ingen poäng med att skilja på tillit i termer av fundamental eller villkorad. Tilliten som sådan är tillit, och kan varken bli mer eller mindre.

Fotnot

  1. Det engelska uttrycket Almaas använder är Basic Trust.
Om Jonaz Juura 128 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.