Instinktiv undertypsindikation utifrån 36 val (resultat)

I tabellen nedan redovisas resultaten från inventeringsenkäten instinktiv undertypsindikation utifrån 36 val, med syfte att ge en indikation på dominerande undertyp utifrån Susan Rhodes positiva enneagram

Så här tolkar du tabellen

Har du själv fyllt i nämnda enkät så kan du finna och tolka ditt resultat enligt följande:

  1. Leta reda på raden med det påhittade namnet som du angav vid den inledande fråga 0 i enkäten (notera att resultatlistan kan bli tämligen lång med tiden, varför du eventuellt behöver bläddra mellan dess olika sidor). Samtliga namn har samlats i tabellens tredje kolumn från vänster räknat. Finns samma påhittade namn angivet på flera ställen, utgå från angiven tidpunkt i den andra kolumnen då du besvarade enkäten.
  2. Utifrån dina avgivna svar har de tre undertyperna SP, SX och SO — vilka utläses självbevarande (eng. Self-Preservation), sexuell (eng. Sexual) och (grupp)social (eng. Social) — tilldelats poäng. I tabellen redovisas hur stor andel i procent av den totala poängskörden (36 poäng) som respektive undertyp har fått. Den undertyp med högst andel kan därför sannolikt vara den som dominerar hos dig. Dock är det inte helt ovanligt att tester som detta kan ge höga poäng för flera undertyper, vilket kan bli en god anledning till att studera de instinktiva undertyperna lite mera ingående för att slutligen kunna komma fram till vilken som bäst matchar din personlighet. ?
  3. Kan du inte hitta dina resultat i tabellen? Avvakta då ca 10 minuter innan du laddar om sidan på nytt i webbläsaren. Därigenom uppdateras tabellen och du kan förhoppningsivs hitta ditt resultat.
Om Jonaz Juura 126 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *