Om instinktsvarianter i anslutning till Enneagrammet

I anslutning till Enneagrammet talas ibland om de tre instinktsvarianterna eller -typerna. Dessa utgörs av den

  1. självbevarande
  2. sociala
  3. sexuella (eller 1-till-1)

varianten/typen och deras uppgift är, kort och gott, att se till att vi överlever varje dag. Instinktsvarianterna/-typerna kan kombineras med respektive personlighetstyp i Enneagrammet, men de kan också utgöra en egen slags typologi. I nedanstående klipp berättar David och Katherine Fauvre, båda verksamma vid Enneagram Explorations, om de tre varianterna/typerna. [1]

Instinkterna aktiveras framför allt i situationer som i något avseende upplevs som hotande för vår egen överlevnad, i verkligheten eller i tanken, och som regel har vi tillgång till alla tre varianterna. Dock har vi en tendens att överanvända en av dem, vilket kan vara bra att bli medveten om — i varje fall om vi strävar efter en god avvägd balans mellan dem för att kunna se när instinkterna är av godo eller ondo.

De tre varianterna/typerna

Den självbevarande variantens strategi är att fokusera på att vi har tillräckliga resurser inför aktuella och kommande behov. [2] Men vi kan också behöva ha koll på vad andra människor gör gentemot oss och varandra, för att veta vem som kan bistå oss när nöden kräver det. Det är strategin för den sociala varianten. Detta medan den sexuella (eller 1-till-1) variantens strategi är att skapa starka sociala band till någon eller några få väl valda signifikanta andra, relationer som kan vara viktiga för oss om alla andra strategier misslyckas.

För att underlätta förståelsen för de tre instinktsvarianterna görs jämförelser med djurriket. Självbevarelsevarianten känns igen hos djur som i regel lever ensamma, exempelvis ormar. Den sociala varianten är kännetecknande för flockdjur, så som exempelvis flockfåglar och fiskstim. Den sexuella (eller 1-till-1) varianten känns igen hos djurarter som ofta lever parvis, så som exempelvis rävar.

Ett annat sätt att illustrera de tre varianterna är att ställa sig en grundläggande fråga: “Hur överlever jag?” På denna fråga finns då de tre svaren

  1. Jag är min kropp och jag måste ta hand om mig själv för att överleva.
  2. Jag är gruppmänniska och jag måste ansluta mig till andra för att överleva.
  3. Jag är min relation och jag måste ha en partner för att överleva.

Mycket av detta framkommer också i panelintervjuer och i analys av kollage som varje grupp av instinktsvarianter har fått göra tidigare inför detta YouTube-klipp.

Stackordningen

Studier har visat att det ser ut att finnas en viss “stackordning” för hur de instinktiva varianterna tillämpas, och att detta sker utifrån tre olika mönster. Det första mönstret består i att en instinktsvariant är särskilt dominerande, ett annat att två instinktsvarianter understödjer varandra intimt i en tandemkonfiguration. Vid det tredje mönstret tillämpas instinkterna stegvis, vilket kan resultera i en kaskad av olika instinktiva reaktioner. Gemensamt för respektive mönster är dock att en instinktsvariant är mer dominant.

Poängen med att veta detta

Med kunskap om ovanstående kan vi nå en medvetenhet om den grundläggande orsaken till varför vi ibland känner negativa känslor, och därmed också få en möjlighet att fånga upp oss själva när vi hamnat i negativa vanor. Det kan också leda till att vi får syn på våra egentliga behov, och kan därigenom bidra till att höja kvalitén i våra relationer då vad vi uppfattar som hot egentligen kan vara något helt annat.

I övrigt hänvisar jag till att se YouTube-klippet nedan. Mycket sevärt!

Fotnoter

  1. I klippet används begreppet subtype, vilket måhända är ett tveksamt begrepp då instinktsvarianterna i sig inte utgör någon underliggande typ för var och en av Enneagramtyperna, och därför således inte utgör “undertyper” till dessa. Instinktsvarianterna kan dock användas som komplement till Enneagrammet, men kan också användas som en egen typologi.
  2. Detta kan gälla exempelvis ekonomiska, materiella och/eller kunskapsmässiga resurser men också fysisk och psykisk styrka, god hälsa, mat, tid, energi m.m.
Om Jonaz Juura 128 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

4 Comments

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.