En kort jämförelse mellan Enneagrammet och MBTI

Ibland uppstår frågetecken kring skillnader mellan två av de psykologiska personlighetstypologier som vi skriver om här på HSP Sweden.eu — Myers-Briggs Type Indicator och Enneagram. Jag ska därför här kortfattat och med enkla ordalag sammanfatta vad som på det stora hela skiljer dem åt, och måhända även förenar dem, utan att försjunka särdeles mycket i vare sig deras historiska och psykologiteoretiska bakgrund eller deras mer komplexa implikationer. Finliret lämnar jag därhän, således. 🙂

AspektEnneagrammetMBTI
Kärnan i typologin: Vad är det som undersöks?De mest grundläggande och genomsyrande själsliga fixeringarna som styr våra liv.
Hur vårt sätt att ta in information och fatta beslut formar vår personlighet.
Antal personlighetstyper?I grunden 9 st, men upptill åtminstone 486 st vid mer komplex tillämpning.16 st.
Koder för personlighetstyperna?I grunden siffrorna 1-9, men vid mer avancerad tillämpning anges även vingtyp och instinktsvariant (t.ex. 1w9 sp/sx) alternativt trityp (t.ex. 495). Arketypiska tilläggsbeskrivningar kan också förekomma.Fyra bokstäver som indikerar extraversion eller introversion, sinnesförnimmelse eller intuition samt perception eller beslutsfattande. Ibland med arketypiska tilläggsbeskrivningar.
Fokuserar i grunden på…?Över- eller underanvändning av tre intelligenscentra — instinkter, känslor och tankar — samt motiv till det.Två mentala processer: typ av informationsinhämtning (perception) och beslutsfattande (judging).
Huvudsaklig metod för typbestämning?Initialt frågeformulär för en första indikation, vilket bör följas upp med litteraturstudier och gärna panelsamtal för att nå en djupare självkännedom. Att hitta sin typ kan ibland ta sin tid.I huvudsak frågeformulär. För fördjupad självkännedom krävs dock såväl litteraturstudier som t.ex. panelsamtal. Som regel finner nog de flesta sin typ relativt snart.
Personlighetstypen anses vara medfödd?Ja, men den aktiveras av omständigheter i uppväxtmiljön.Ja.
Några centrala begrepp?Fixering, passion, dygd, essens, frihet, primärtyper, sekundärtyper, triader, vingar, stressben, trygghetsben, utvecklingsnivåer.Extraversion, introversion, funktioner (intuition, sinnesförnimmelse, känsla, tanke), funktionsstack, dominant funktion, stödjande funktion, tertiär funktion, svag funktion, skuggfunktioner.
Anser att personlighetstypen kan utvecklas genom livet?Ja, genom att stiga i nio utvecklingsnivåer.Ja, genom att utveckla den tertiära och svaga funktionen.
Några möjliga syften med att veta sin typ?1. Ökad självförståelse.
2. Bättre förståelse för andra.
3. Utveckling genom att närma sig andra personlighetstypers goda karaktärsdrag och transcendera fixeringar.
4. Större frihet när personlighetens begränsande fixeringar avtar.
1. Ökad självförståelse.
2. Bättre förståelse för andra.
3. Utveckling av den egna personligheten genom att utveckla de svagare funktionerna.
4. Nå en bättre psykisk balans
Baseras på…?Visdomar från de stora världsreligionerna + modern psykologisk teori.Carl Gustav Jungs psykologiska teorier om personlighetstyper.
Upphovsrätt?Nej (efter domstolsbeslut mellan Oscar Ichazo och Helen Palmer 1992).Ja, Consulting Psychologists Press (CPP) äger rättigheterna till MBTI-instrumentet.
Ursprung?Enneagonen lär ha förekommit i Babylon för redan ca 4 500 år sedan, men personlighetsmodellen togs intialt fram på 1900-talet.USA på 1920-1940-talet.
Några upphovspersoner och utvecklare?Georgi Gurdjieff (1920-talet), Oscar Ichazo (1960-talet), Claudio Naranjo (1970-talet).Katharine Cook Briggs och Isabel Briggs Myers.
Tongivande experter och utvecklare på senare tidHelen Palmer, David Daniels, Peter O’Hanrahan, Don Riso, Russ Hudson, Ginger Lapid-Bogda, Katherine Fauvre, Beatrice Chestnut, Tom Condon, Sandra Maitri, A.H. Almaas, Eli Jaxon-Bear.Personer som är knutna till familjen Myers-Briggs + t.ex. Naomi Quenk.
Tongivande institutionernneagram in the Narrative Tradition, Enneagram Institute, International Enneagram Association.The Myers Briggs Foundation, Center for Applications of Psychological Type (CAPT), Consulting Psychologists Press (CPP)
Övergripande omdömeKomplext och omfattande, tar tid att lära sig men ger mycket tillbaka i form av reflexioner, knyter ihop psykologi med andlighet och kan därför tjäna som en “brygga” mellan dessa, goda möjligheter till personlig utveckling.Ganska lätt att ta till sig initialt men kan samtidigt framstå som ganska tekniskt och abstrakt, kan vara svårt att i praktiskt vardagsliv förstå skillnader mellan t.ex. introverta och extraverta funktioner, befintliga men begränsade möjligheter till personlig utveckling.

Källor

Enneagram

MBTI

Om Jonaz Juura 128 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.