MBTI for dummies, steg 2: Funktionsstacken

En jämförelse av funktionsstackarna för INFJ och INFP

Inledning

För dig som tidigare har tagit dig igenom steg 1 av MBTI for dummies följer här en fortsättning kallad MBTI for dummies, steg 2. I det första steget fick du lära dig hur du kan avkoda den fyrbokstaviga kod som blir resultatet om du besvarar ett personlighetstypsformulär enligt systemet Myers-Briggs Type Indicator. Medan vi då nöjde oss med att fokusera på de två första “synliga” funktionerna i resultatet — den dominanta primära funktionen och den stödjande sekundära funktionen — ska vi i detta andra steg fortsätta med att titta närmare på hur hela resultatet kan avkodas, och då med sikte på den s.k. MBTI-funktionsstacken som involverar samtliga fyra funktioner och deras respektive riktningar/attityder utifrån extra- och introversion. Därefter följer en grafisk illustration av en jämförelse mellan två personlighetstypers MBTI-stack. Avslutningsvis följer några YouTube-klipp där allt illustreras.

För att förenkla framställningen utgår vi här från några enstaka MBTI-koder: INFJ, INFP samt ESTJ och ESTP.

Kort repetition efter steg 1

I det första steget lärde vi oss att vi skulle fokusera på andra och tredje bokstaven i koden, då det endast är dessa bokstäver i koden som representerar psykologiska funktioner. Dessutom fick vi lära oss att den fjärde bokstaven (J eller P) anger vilken av de två funktionerna som är extravert och därefter hur den första bokstaven (E eller I) anger attityden/riktningen för den av de två funktionerna som är dominant/primär. Exempel:

INFJ -> Ni + Fe (introvert intuition och extravert känsla)
INFP -> Fi + Ne (introvert känsla och extravert intuition)
ESTJ -> Te + Si (extravert tanke och introvert sinnesförnimmelse)
ESTP -> Se + Ti (extravert sinnesförnimmelse och introvert tanke)

Fullständig avkodning

Vi går nu vidare mot  att utveckla hela den s.k. MBTI-stacken, som inbegriper samtliga fyra psykologiska funktioner. Detta eftersom alla människor anses använda alla fyra funktioner, om än de föredrar vissa framför andra. Dock, när den dominanta primära funktionen inte fungerar tillräckligt väl i en given situation, kan den sekundära stödjande funktionen komma till undsättning… och när också den går bet så kan den tertiära kanske komma till nytta, o.s.v.

En regel att hålla i minnet nu är vad vi lärde oss i steg 1: Funktionerna som följer direkt inpå varandra har alltid olika extravert resp. introvert riktning/attityd i förhållande till varandra, vilket också framgår i repetitionen ovan. D.v.s. är den dominerande funktionen hos t.ex. INFJ introvert intuition så är den stödjande funktionen extravert känsla. Samma regel tillämpas nu när vi ska ta fram de återstående i resultatkoden osynliga bokstäverna/funktionerna och deras riktningar/attityder.

Ytterligare en regel tillkommer dock nu. Tidigare har vi tagit fram den dominanta och stödjande sekundära funktionen hos respektive personlighetstyp. När vi nu ska ta fram den tertiära respektive den svagaste funktionen gäller regeln att den tertiära funktionen är av samma slag som den stödjande, i bemärkelsen perceptions- eller judgingfunktion, och först därefter följer den svagaste funktionen som är av samma slag som den dominanta och därför, så att säga, hukar under den dominanta funktionen hos en personlighetstyp. Konkret innebär detta för t.ex. INFJ att då den stödjande sekundära funktionen är judgingfunktionen F (känsla) så är den tertiära funktionen judgingfunktionen T (tanke), liksom då den dominanta funktionen är perceptionsfunktionen N (intuition) är den svagaste funktionen perceptionsfunktionen S (sinnesförnimmelse).

Därefter tillämpas samma regel som tidigare vad gäller motsatt extra- respektive introvert riktning/attityd för funktionerna: Den tertiära funktionens riktning/attityd är motsatt till den sekundära stödjande funktionen, medan den svagaste funktionens riktning/attityd är motsatt till den dominanta funktionens. Då blir det som följer i våra exempel:

INFJ -> Ni + Fe + Ti + Se
INFP -> Fi + Ne + Si + Te 
ESTJ -> Te + Si + Ne + Fi
ESTP -> Se + Ti + Fe + Ni

En grafisk jämförelse

I nedanstående bild illustreras en jämförelse mellan två personlighetstypers funktionsstack, INFJ vs INFP.


En jämförelse av funktionsstackarna för INFJ och INFP

Som framgår av figuren är inte INFJ och INFP fullt så lika som man kanske till att börja med kan tro: Primär- och sekundärfunktionerna är omkastade, och det samma gäller den tertiära och den svagaste funktionen. Därtill har samtliga funktioner olika extra- och introverta riktningar/attityder. Motsvarande skillnader finns då (förstås) även mellan ESTJ och ESTP.

YouTube-klipp

I nedanstående YouTube-klipp illustreras det vi nu har gått igenom, om dock på ett lite annat sätt.

Om Jonaz Juura 128 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.