Hur många personlighetstyper finns det i Enneagrammet?

En relativt vanlig fråga som brukar ställas då och då är hur många personlighetstyper som egentligen inryms i Enneagrammet — är de endast nio? Nio ter sig ju inte som särskilt många jämfört med t.ex. MBTI:s sexton typer — som inte heller det är särskilt många. Argumentet som då gärna ljuder är “Människan är ju så väldigt komplex, och låter sig svårligen fångas i så få personlighetskategorier!” Här följer därför ett försök att reda ut saken, för även Enneagrammet är mer komplext än vad det kanske kan framstå som inledningsvis.

För att besvara frågan behöver man lyfta följande dimensioner, som kan tas upp i olika Enneagramsammanhang:

 1. de nio grundtyperna
 2. vingarna
 3. instinktsvarianterna
 4. utvecklingsnivåerna.

1. De nio grundtyperna… i tre intelligenstriader

Det är de nio grundtyperna som måhända oftast är dem man först kommer i kontakt med när man närmar sig Enneagrammet. Dessa består av tre primärtyper (3, 6 och 9) och sex sekundärtyper (1, 2, 4, 5, 7 och 8). Primärtyperna utgör de centrala typerna för de tre intelligenscentra som Enneagrammet kretsar kring: 3:an i känslornas intelligenscentrum, 6:an i tankarnas intelligenscentrum och 9:an i kroppens intelligenscentrum. Sekundärtyperna flankerar primärtyperna inom respektive intelligenscentrum och utgör därmed versioner av primärtyperna: 2:an och 4:an flankerar 3:an inom känlsornas intelligenscentrum; 5:an och 7:an flankerar 6:an inom tankarnas intelligenscentrum; och 8:an och 1:an flankerar 9:an inom kroppens intelligenscentrum. Denna fördelning av tre personlighetstyper inom tre intelligenscentra brukar i Enneagramvärlden kallas intelligenstriader.

2. Vingarna

Vingarna bestäms av de två personlighetstyper som närmast omger varje personlighetstyp i Enneagrammet. Vanligen anser man i Enneagramvärlden att en av dessa vingar är mer dominant än den andra hos de flesta människor, men det händer också att båda är tämligen jämbördiga. Teoretiskt sett finns också möjligheten att en person inte har någon vinge alls, utan ligger väldigt nära den renodlade grundtypen. Här finns således följande kombinationer för vingarna hos en person:

 • en vinge
 • två vingar
 • ingen vinge.

Vingarna bidrar till att åstadkomma ytterligare versioner av grundtyperna, då egenskaper hos en eller flera vingtyper blandas med en persons grundtyp. Med de tänkbara tre kombinationerna som anges ovan kan vi således säga att vi nu har inte endast nio personlighetstyper utan snarare 27.

3. Instinktsvarianterna

I anslutning till Enneagrammet nämns ibland om instinktsvarianterna, vilket också kan ses som en egen måhända liten men ändå kraftfull typologi i sig. Dessa varianter är också tre till antalet och kan kombineras med Enneagrammets typer:

 • den självbevarande instinkten
 • den sociala instinkten
 • den intima/sexuella instinkten.

Dessa instinkter anses vara sådana som vi alla behöver ha för att kunna överleva — både som individer och som gruppvarelser. Dock anses att en av dessa tre instinkter är särskilt dominant hos var och en av oss, ibland kan två instinkter vara i det närmaste lika domintanta. De tänkbara kombinationerna är således:

 • en domintant instinkt
 • två domintanta instinkter.

Utifrån punkt 2 ovan har vi redan 27 personlighetstyper. I kombination med instinktsvarianterna får vi således 2 x 27 = 54 tänkbara personlighetstyper.

4. Utvecklingsnivåerna

Avslutningsvis har vi utvecklingsnivåerna för var och en av personlighetstyperna inom Enneagrammet. Dessa nivåer är nio till antalet:

 1. frihetsnivån (den högsta)
 2. nivån för psykologisk kapacitet
 3. nivån för social värde/begåvning
 4. obalansnivån
 5. nivån för interpersonell kontroll/konflikt
 6. nivån för överkompensering
 7. kränkningsnivån
 8. nivån för vanföreställningar och tvångsbeteenden
 9. nivån för patologisk destruktion.

Vid punkt 3 ovan har vi redan kommit fram till att det kan sägas finnas 54 personlighetstyper i Enneagrammet. Kombinerar vi dessa med utvecklingsnivåerna får vi således 9 x 54 = 486 möjliga personlighetstyper!

Konklusion

Vi har nu sett att antalet möjliga personlighetstyper har vuxit betydligt från de inledande nio till 486 stycken, vilket kanske kan ge en hint om den komplexitet som finns i Enneagrammet? Så när jag presenterar mig som t.ex. en intim 5w4 inrymmer den komprimerade beskrivningen en hel del information om mig — vad jag är men också vad jag inte är (enligt mitt eget förmenande).

Ändå har jag uteslutit vissa aspekter inom Enneagrammet, exempelvis trityperna…

Vidare läsning

Vill du utifrån denna artikel fördjupa dig i det som anges ovan kan du med fördel bl.a. ta del av följande:

Om Jonaz Juura 126 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *