Om triaderna i Enneagrammet

Här följer en kortfattad redogörelse för några av enneagrammets viktigaste triader, vilka har sina utgångspunkter i enneagonsymbolen. Med begreppet triad avses en grupp bestående av tre punkter/typer. Då enneagonen som bekant inrymmer nio olika punkter/typer, medför det att det finns tre triader med tre punkter/typer i varje triad. Triaderna har färglats med grön, blå respektive röd färg i respektive illustration nedan.

1. Intelligenstriaderna (typerna 8-9-1, 2-3-4 och 5-6-7)

Den första gruppen triader består av de tre triaderna 8-9-1, 2-3-4 och 5-6-7. Dessa tre triader används för att beskriva tre intelligenstyper: kropp, hjärta och huvud (eller instinkt, känsla och tanke).

Den gröna triaden 8-9-1 är kroppsbaserad (instinktbaserad), den röda 2-3-4 är hjärtbaserad (känslobaserad) och den blå 5-6-7 är huvudbaserad (tankebaserad).

2. Harmonitriaderna (typerna 7-9-2, 1-3-5 och 4-6-8) [1]

Den andra gruppen triader används oftast för att beskriva de vilka copingstrategier de olika personlighetstyperna har när deras behov inte tillgodoses. Här representerar den gröna triaden 7-9-2 en positiv inställning, den röda triaden 1-3-5 formar en kompetensinriktad inställning, medan den blå triaden 4-6-8 formar en reaktiv inställning.

Den gröna triadens copingstrategi går ut på att förneka att det finns några problem, den röda triaden undantränger sina känslor och finner logiska sätt att lösa problemen på, medan den blå triaden reagerar starkt känslomässigt och behöver respons från andra. [2]

3. Objektrelationstriaderna (typerna 6-9-3, 1-4-7 och 2-5-8) [1]

Den tredje gruppen triader används oftast för att beskriva vilken objektrelationsstil de olika typerna har. [3] Här formar den gröna triaden 6-9-3 anknytningsstilen, den röda 1-4-7 formar frustrationsstilen och den blå triaden 2-5-8 formar bortstötningsstilen.

Den gröna triaden kan ofta få problem med djupare relationer till människor, till situationer eller tillstånd då livet överlag ändå fungerar väl för dem. Den röda triaden upplever ofta en frustration över att aldrig riktigt finna det de söker (eftersom de letar på fel ställe, d.v.s. i den yttre världen), medan den blå triaden går in med en förväntan om att bli bortstötta av andra. [4]

4. Horneytriaderna (typerna 5-9-4, 1-6-2, 8-3-7)

Den fjärde gruppen triader utgår från psykologen Karen Horneys teori om sociala stilar, och hur de olika personlighetstyperna gör för att få sina behov tillgodosedda.

Den gröna triaden 5-9-4 formar den avvaktande eller tillbakadragna sociala stilen, den röda triaden 1-6-2 formar den tillmötesgående sociala stilen, meden den blå triaden 8-3-7 formar den sociala stilen som vänder sig mot andra.[5]

Fotnoter

  1. Dessa grupper är specifika för vad The Inneagram Intitute lär ut.
  2. Källa: Riso, D. & Hudson, R. (1999:64-68). The Wisdom of the Enneagram: The Complete Guide to Psychlogical and Spritual Growth for the Nine Personality Types.
  3. Vilket bygger på barnpsykologiska anknytningsteorier framarbetade av bl.a. W.R.D. Fairbairn, D.W. Winnicott, Harry Guntrip och Margaret Mahler från 1940-talet och framåt. Läs mer om objektrelationsteorin på exempelvis Wikipedia.
  4. Källa: The Inneagram Institue.
  5. Källor: Enneagrammet.se; Riso, D. & Hudson, R. (1999:59-63). The Wisdom of the Enneagram: The Complete Guide to Psychlogical and Spritual Growth for the Nine Personality Types.

 
Om Jonaz Juura 128 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.