Några blindskär att se upp med när man söker sin “ennea-typ”

Utifrån mina egna eskapader bland böcker och video-klipp om Enneagrammet och min egen “typ-bestämning” [1] följer här några aspekter som jag själv har erfarit och därför vill varsko om. Kanske i synnerhet för den som väldigt snart efter ett Enneagramtest [2] och läsning om Enneagrammet [3] kommer fram till och lätt kan bekräfta sin “typ”. Ty, det kan finnas flera blindskär att se upp med.

Superegot!

Jag har funnit att ens personlighet faktiskt kan stå i vägen för en själv när det gäller Enneagrammet. Detta eftersom den till en betydande del kan ha präglats av framför allt ens närmaste omgivning under uppväxen, och därför har åstadkommit ett ofta omedvetet superego som, så att säga, “sitter på ens ena eller båda axlar”.

Ett tips är därför att också reflektera över vilka “typer” de människor kan vara som påverkade en mest under uppväxten — t.ex. mor, far, äldre syskon eller andra som har varit viktiga för en. Det kan mycket väl vara deras karaktärsdrag som har färgat av sig, t.ex. när det gäller värderingar och normer men också situationsberoende reaktiva känslor.

Vingen!

Varje “ennea-typ” har som regel minst en vinge, och det är den eller de “typer” som närmast omger varje “ennea-typ”. Vingen påverkar ens grundläggande “ennea-typ” så tillvida att den skänker vissa karaktärsdrag och utifrån det skapas således en “vinge-version” av ens grundläggande “typ”. Ibland kan man därför identifiera sig mer med vingens “typ” när man läser om den eller lyssnar på någon som berättar om den, än med den grundläggande “typen”. [4]

Dock kan förstås ändå vingen vara till hjälp för att finna ens grundläggande “typ”, eftersom den ju ändå befinner sig i samma härad i Enneagramsymbolen.

Benen!

Varje “ennea-typ” har ett stress- respektive trygghetsben i någon av de övriga “typerna” i Enneagrammet. [5] Dessa kan utgöra ett av de vanligaste skälen till “misstypning”, då det är lätt hänt att man identifierar sig med någon av dessa “typers” fixeringar utifrån en tillfällig förhållandevis stressfylld alternativt en alltför trygg livssituation.

Benen kan dock, precis som vingarna, vara till hjälp för att finna ens grundläggande “typ” — bara man är medveten om dem.

Utvecklingsnivån!

Mer stadigvarande fixering än benen kan de lägre nivåerna bland de nio utvecklingsnivåerna bidra till. [5] Samtidigt kan de friare, mer personligt utvecklade nivåerna bidra på motsvarande sätt.

Dessa nivåer relaterar dock till samma “typer” som respektive ben stödjer sig på, och kan däför också vara behjälpliga för att finna ens grundläggande “typ”.

Instinktsvarianten!

Alla människors anses i olika bemärkelse styras av tre olika instinkter: 1) den självbevarande instinkten; 2) den sociala instinkten; och 3) den sexuella/intima instinkten. [6] En, eller i vissa fall två, av dessa anses vara särskilt dominerande för de flesta. Dessa ger ytterligaren en dimension, ytterligare en variant av varje grundläggande “typ”. Dessutom kan en av dem bidra till en “motsatsvariant” av den grundläggande “typen”, vilket kan komplicera ens försök att finna sin grundläggande “typ”.

Åtgärd?

Med risk för att framstå som en särdeles typisk ennea-femma 😉 ser jag som den enda åtgärden för att kunna gira förbi dessa blindskär att ta del av information om varje grundläggande “typ”, att lära sig deras huvudsakligaste karaktärsfixering och någorlunda få kläm på begreppen jag har berört ovan. Det tar förstås en del tid och energi i anspråk, men den “resan” kan å andra sidan kantas av åtskilliga reflektioner, insikter och inte minst en ökad självkännedom. Eller som det sägs: Varför inte låta resan vara målet för resan? 😉

Lycka till med “typfinnandet”! 

Fotnoter

  1. Jag använder citationstecken kring “typ” när det gäller Enneagrammet för Enneagrammet handlar endast på ett ytligt plan om personlighetstyper. I stället kretsar Enneagrammet kring de grundläggande och dominerande fixeringar som leder till att personligheter skapas under uppväxten och upprätthålls genom livet. Således på en mer elemäntär nivå i människosjälen än personligheten, som är en mera ytlig företeelse. Dock behåller jag typ-begreppet ännu ett tag här på HSP Sweden.eu, då det kan finnas vissa vinster med det — inte minst kommunikativt.
  2. Gratis Enneagramtester finns på både svenska och engelska här på HSP Sweden.eu.
  3. Om Enneagrammet finns exempelvis att läsa här.
  4. Om vingarna finns att läsa här.
  5. Om stress- och trygghetsben samt utvecklingsnivåer finns att läsa här.
  6. Om instinktsvarianterna finns att läsa här.
Om Jonaz Juura 126 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *