Enneatyp 8 enligt Beatrice Chestnut

Robert De Niro

Äkta vänner sticker kniven i dig framifrån. — Oscar Wilde

Typ 8 representerar arketypen hos en person som förnekar svaghet och sårbarhet genom att ta sin tillflykt till oräddhet och styrka. Denna arketyp tenderar att uttrycka instiktiva drifter på ett mindre tillbakahållet sätt och att pressa tillbaka vad som än råkar begränsa dem. En personlighet med denna arketyp fokuserar på att tillskansa sig kontroll på ett storvulet sätt genom en “expansiv lösning” som karakteriseras av dominans och intensitet. Detta tillvägagångssätt innebär identifikation med ett glorifierat själv.

Vi kan se denna arketyp i liknande form hos Freuds koncept detet samt i Freuds och Jungs idéer om libido. Dessa båda koncept försöker beskriva energin bakom de centrala mänskliga instinktiva drifterna — den kraftfulla energin eller det momentum som får oss i rörelse för att tillgodose djurets behov i oss. Typ 8 representerar en önskan eller impuls som gör sig fri från varje form av auktoritet. Det är en psykisk energi i sitt naturliga tillstånd, kommen från den instinktsgrund varifrån vårt medvetande springer. Freud såg detet som den delen av vårt psyke som representerar de instinktiva sexuella och aggressiva drifternas “upplagringsplats”. Detet verkar efter lustprincipen, och kräver drifternas omedelbara tillfredsställelse.

Emellertid, trots att åttan kan framstå som driven av de instinktiva drifterna är det viktigt att poängtera att det rör sig om ett ego som ställer sig på instinkternas sida, snarare än är ett uttryck för drifterna i sig.  Mer än driven av drifterna står nämligen denna typ i motsatsställning till superegot; den strider mot “den inre censorn” och därmed normer och förbud som har blivit oss pålagda av föräldrar och samhället. Det rebelliska hos åttan mot samhällets och auktoriteters regler — likt dem som uttrycks av enneatyp 1 — är dock inte fritt eller spontant. Istället tenderar denna personlighetstyp styras av en rigid intolerans mot begränsningar. Precis som ettan på ett måhända oreflekterat sätt representerar “anti-instinkten” hos en personlighet, representerar åttan en lika oreflekterad “pro-instinkt” inom oss alla.

Precis som tvåan representerar den inre feminina principen, anima, representerar åttan den maskulina principen, animus, hos såväl män som kvinnor. Vi kan se element av detta i den västerländska kulturens fokus på rationalitet och handling, dess undervärdering av mjukare värden samt vår tendens att ha blivit avtrubbade inför våld.

En personlighet som baseras på enneatyp 8 är således stark, intensiv och energisk. Ett “undersocialiserat” sinnelag som motiverar vederbörande att vara rebellisk mot yttre krafter och begränsningar, för att själv vinna kontroll men också i syfte att bekämpa förtryck och för att beskydda de svaga. Arketypen är stark hos människor som tror på att ta lagen i egna händer, snarare än att förlita sig på samhällets institutioner. De förnekar sin svaghet eller litenhet och ser sig själva som tillräckligt kraftfulla att göra vad de anser sig behöva göra för sitt eget och andras vidkommande. Vi delar alla dessa tendenser att ignorera yttre och inre begränsningar när vi behöver försvara vår existens från alltför påträngande yttre krafter.

Åttor är vanligtvis uppfriskande direkta när de kommunicerar och tål inget “rundsnack”. De värdesätter sanningen, och kan konfrontera andra in i konstruktiva konflikter. De har en naturlig ledarförmåga, brukar var ärliga, rättframma och effektiva när det gäller att få saker och ting gjorda. Åttor brukar vara roliga, generösa och intensiva, och denna kombination kan göra dem till fantastiska vänner och spännande kompanjoner. De har en välutvecklad förmåga att se “the big picture”, arbetar hårt och brinner för de människor och de frågor de bryr sig om. De tycker om att skapa ordning och reda utifrån kaos och kan ha med sig en stor del energi in i viktiga uppgifter som de engagerar sig i, och kan ibland trampa andra på tårna.

Deras styrka kan på en och samma gång vara deras stora svaghet, då de kan döma sig själva och andra för att vara för svaga, att vara för mjuka eller sårbara. Detta på grund av att de förnekar sin egen sårbarhet — och därför inte inser att sann styrka kommer från förmågan att vara sårbar. Det kan leda till att de känner sig otåliga, intoleranta och frustrerade. Kan de dock balansera sin personliga styrka med en större medvetenhet om sina egna svagheter kan de bli hjältemodiga ledare, partners och vänner.

Källa

Om Jonaz Juura 128 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.