Enneatyp 2 enligt Beatrice Chestnut

Ödmjukheten tänker inte förminskande om dig; den tänker om dig mindre. — C.S. Lewis

Typ 2 i Enneagrammet representerar arketypen hos en person som försöker behaga andra för att uppnå tillgivenhet. Drivkraften att vinna andras erkännande genom indirekta metoder, så som att förföra och att ge med strategiska baktankar, är ett sätt att erhålla emotionellt och materiellt stöd utan att behöva be om det. Denna strategi erbjuder också ett sätt att försöka få andra att ta hand om dig medan du fortfarande försvarar dig själv från smärtan av att en för dig viktig person avvisar en direkt förfrågan att möta dina behov.

Tvåor finns hos både män och kvinnor, men som arketyp speglar den Carl Gustav Jungs koncept anima — den inre kvinnligheten. Jung beskrev anima som

en glamorös, ägandeinriktad, lynnig och sentimental förförerska.

Liksom arketypen Den Goda Modern eller Den Goda Gudinnan representerar den arketypiska kvinnliga principen fundamentala mänskliga idéer om den allsmäktiga, outgrundliga kvinnan som står för vital näring och feminina kvaliteter som värme, receptivitet, mjukhet, känslomässig känslighet och öppenhet gentemot andra. Ett element av tvåans arketyp kan också återfinnas i karikatyren av den judiska modern, som är ytligt osjälvisk som ett sätt att utöva känslomässig kontroll över alla som står henne nära. Arketypen passar också in i mönstret för det klassiska medberoendet — personen som utvecklar ett beroende av att stötta och därigenom möjliggöra en närståendes missbruk. För var och en av dessa är givmildheten inte en altruistiskt hjälpsam handling. Dessa individer finner ett självvärde i att vara behövda av andra som de värderar högt och försöker omedvetet därigenom få sina behov tillgodosedda i retur. Deras stöd består av strategiska medel i form av löften om ömsesidiga omsorger, vilket ibland innebär att lova mer än vad som kan hållas.

Tvåan är således prototypen för den del i oss som antar en upphöjd och idealiserad bild av oss själva och vår förmåga att göra andra lika oss själva. En tendens att förstora sig själv underblåser tvåans persona. De ter sig ofta gränslöst generösa, hjälpsamma, attraktiva och stödjande. Det falska jaget som tvåan skapar och upprätthåller är något som söker positiva relationer till andra genom en attraktiv och inbjudande fasad.

Det falska jaget mejslar fram en positiv anslutning till andra människor, som sedan kan erbjuda stöd för tvåans överlevnad. När väl en vänskaplig relation har uppstått kan den mänskliga länken användas som en resurs då de egna behoven behöver tillgodoses. Tvåans arketyp illustrerar idén om att när du vill ha något av andra är det mer effektivt att fånga flugor med honung än med vinäger; charm och hjälpsamhet nu ger en god grund för att kunna be om tjänster i framtiden.

Den naturliga styrkan hos tvåan inkluderar en genuin förmåga att lyssna in andra, att ha empati med deras känslor, och att möta deras behov. Vanligtvis är de glada, optimistiska, varma och vänliga. Tvåor är naturligt tränade i konsten att tillämpa positiv kommunikation för att därigenom erbjuda ett stöd. De kan vara väldigt diplomatiska och skickliga i att avge meddelanden på ett sätt som andra kan höra och ta till sig. Deras särskilda “superkraft” är att de kan vara utmärkta vänner och kan ofta tänka sig att sträcka sig långt för att ta hand om och stötta dem som de älskar. Tvåor kan också vara drivna och energiska, extremt kompetenta människor som får massor gjort och som samtidigt strävar efter att få det bra gjort, i synnerhet som ett sätt att imponera på andra.

Precis som är fallet med alla arketypiska personligheter kan dock tvåans styrkor också utgöra hennes svagheter. Deras fokus på att framstå som tillräckligt kraftfulla för att göra vad som helst för andra kan leda till att de blåser upp sitt ego. Denna uppblåsenhet är en slags stolthet, vilket är tvåans passion. Som vi kommer att se (senare i boken) kan denna stolthet maskera tvåans förnekanden om de behov som motiverar förförelsen som tvåan ägnar sig åt. Detta resulterar i att de till slut förnekar sina egna behov och därför förlorar en klar förståelse för vad de egentligen känner.

Källa

Om Jonaz Juura 128 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.