Rapport från IEC 2020: Andra dagen… och WOW!

Andra dagen av Integral Europe Conference (IEC) avklarad, en dag präglad av strul med inloggningen på konferensens speciellt utformade hemsida dessvärre. ? Men med en mycket tjänstvillig ungersk it-support till hands så hade jag ändå möjlighet att delta i två givande praktiska workshoppar och en lite mindre givande teoretisk keynote. I det senare fallet i varje fall med ett intressant tema: en jämförelse mellan arbetet med covid-19-pandemin och arbetet med klimatförändringarna gällande graden av abstraktion och komplexitet (tänk holarkier och kvadranter), kognitivt och känslomässigt meningsskapande samt effekter vad gäller människors engagemang och förändrade beteende. ? Men, som sagt: inte helt överraskande var det de två andra aktiviteter som gjorde störst avtryck. ?

Workshop 1: rekonstruktion

Den första workshoppen bar titeln Reconstructive, a new dimension och leddes av belgaren Bart De Coninck. En workshop som utgick från Carola Castillos och Bert Hellingers arbete med shamaniska influenser från Amazonasområdet och såväl gamla som nya visdomar från olika vetenskaper och religioner.

Övningarna krävde egentligen rumslig närvaro av minst tre andra personer, men vi fick i uppdrag att välja ut tre ansikten bland Zoom-deltagarna istället för att därefter föreställa oss dem framför oss i det praktiska momentet. Dessa tre personer skulle då i fysisk form få symbolisera var sin roll i en ordlös övning där vi efter en stunds avslappning och kort meditation fick närma oss ett smärtsamt eller besvärligt tema från barndomen. Vid det här tillfället valde Bart temat åt oss, ett tema som väldigt många har issues med: den egna modern.

Dessa övningar – som i normalfallet kan pågå och utvecklas under två intensiva heldagar – fick förstås kortas ned på en rad olika sätt. Men det vi hann med var att ta temats, d.v.s. moderns, roll. Och eftersom jag ända sedan jag identifierade min enneagramfixering 5w4 för några år sedan utifrån bl.a. den besvärligt ambivalenta relationen till min mor, så var det inte särskilt svårt att ta min moders “kropp i besittning”. Oj, vilken bottenlös ilska jag upplevde i den “kroppen”! ? Benen skakade, ja hela kroppen skakade av ilska innan övningen var över och efteråt kände jag mig både skönt befriad och samtidig tung i huvudet. Med andra ord: ett effektivt sätt att arbeta med sin skugga. ? ? (Tänk integralteorins 3-2-1 Shadow Work.)

Kort text på engelska om workshoppen:

It is the body-experience of an altered state of consciousness. Like a deep meditation or a state of trance but in movement and interaction with a small group. In this process the body receives information and finds solutions for emotional blockages or unsolved issues. It integrates insights and strength. Our potential as human beings is far bigger than we realize. As children we learned how to adapt. We carry negative images, fear and blocked emotions. Somehow we lost connection to our core. We can’t feel the full potential of our strength. In Reconstructive our perception changes. Our awareness grows. We receive information about what is ‘bigger than myself’, ‘bigger than this life’.

Detta skulle dock visa sig endast vara en föraning om vad som komma skulle…

Workshop 2: primaldansen

Det sista som hände mig på kvällen denna dag var en fantastisk stund tillsammans med Roberto Reyes och ca ett trettiotal andra Zoom-deltagare: Primal Dance – Awakening the 7 basic capacities, en metod framtagen av den argentinske psykologen Daniel Taroppio utifrån en syntes av österländska traditioner såsom yogans chakrasystem och Qigong men också västerländsk psykologi med fokus på såväl personlig som transpersonlig utveckling (tänk t.ex. Ken Wilber och Stanislav Grof). Efter denna intensiva och underbara workshop sov jag sååå gott. ?

Med utgångspunkt från sju chakran erbjöds vi att med slutna ögon och tillhörande musikstycken utföra olika danser, en sång och avslutningsvis en affirmativ ljusmeditation. I korthet var upplägget som följer:

  1. Rotchakrat: Afrikanska rytmer, vartill vi med bred benställning och böjda knän stampade i golvet samtidigt som vi med hårt eller ilsket ansiktsuttryck sköt armarna framåt gång på gång, som om vi motade bort andra framför oss. ?
  2. Sakralchakrat: Latinska rytmer och svängande höfter. Glädje och livslust. ?
  3. Solarplexuschakrat: Böljande europeiska toner med varierande lugna partier och crescendon, samt med kontakt med den inre elden i höjd med solarplexus. Först den maskulina under de inledande lugnare partierna av musiken, där vi samlade in energin framför oss genom att fånga in den med armar och händer samt föra in den mot solarplexus, för att under crescondon slunga ut energin med armarna rakt fram som blixtar hämtade från samma kroppspunkt. Därefter den feminina energin där vi samlade in energin genom inledande små “virvelvindsrörelser” med händerna framför solarplexus, vilka under crescendon ökade i omfång så att vi slutligen gick runt i rummet som virvlande virvelvindar hela vi. ??
  4. Hjärtchakrat: Även nu europeisk musik med inte fullt så stora kontraster mellan lugn (d.v.s. diminuendo) och crescendo. Inledningsvis med händerna ovanpå varandra placerade i hjärttrakten (motsvarande den mellersta dantienen inom Qigong ). När musiken ökade i intecitet öppnade vi upp vår famn för att ge kärlek till omgivningen (som vid inledningen en kram), för att sedan leda in händerna och omgivningens kärlek in mot hjärtat igen (som när man trycker den andre mot sig i en kram). Om och om igen, och större och större tills vi gick runt i rummet och delade ut kramar till hela världen. Den övningen fick mig att skratta glädjefyllt, nästan som vid ett blissful moment. ??
  5. Strupchakrat: Detta chakra aktiverades med en sång om hopp — inte minst behövligt så här i covid-19-tider — inför framtiden, nämligen Beatles Hey Jude med sin fantastiska korus. Underbart! ?
  6. Det tredje ögat: (Utan musik.) Denna punkt vid näsroten aktiverades genom att vi höll fokus på våra händer, som vi höll framför oss som i en namaste-hälsning framför bröstet — men utan att händerna vidrörde varandra, utan i stället bibehöll ett avstånd av ca en centimeter. Detta för att vi skulle känna in den energi som fanns mellan dem. Successivt och försiktigt började vi vidga detta avstånd, bara för att notera att energin fanns kvar mellan dem och bidrog till en känsla av att de åter ville närma sig varandra, vilket vi också tillät. Så höll vi på några gånger — vidgade avståndet, för att sedan minska det — och för varje gång ökade avståndet mellan händerna i det utvidgade tillståndet. När avståndet höll ungefär samma bredd eller lite mer som avståndet mellan våra axlar, vände vi sedan handflatorna in mot oss för att därefter låta dem närma sig vårt huvud. På någon eller ett par centimeters avstånd scannade vi så hela huvudet och resten av kroppen (vilket kom att bli överkroppen). Efter det vände vi åter handflatorna utåt, för att därefter känna in energin i omgivningen. Övningen avslutades med en känsla av att vara ett levande Tesla-torn, typ.⛮ ?
  7. Kronchakrat: (Utan musik.) Avslutningsvis aktiverades kronchakrat genom valfri sittande meditationsställning och med en affirmation om ljus. Först ett intensivt växande ljus “där ute”, och därefter ledde vi in ljuset i oss själva genom att applicera det på våra inre organ. ☀?

Kort text på engelska om workshoppen:

Primal Dance is a method for self-exploration and personal, and interpersonal development based on performing simple, primordial movements and gestures accompanied by specially selected ethnic and contemporary music to produce non-ordinary states of consciousness. Its practice doesn’t require any dancing experience, as it does not consist of performing complicated choreographic movements but in harmonizing our energies through spontaneous, primordial or archetypal body movements, postures, gestures, and sounds. Following the map of the chakra system, Primal Dance looks to harmonize and activate the bio-psycho-social and transpersonal capacities related to the different chakras. In its deepest form, Primal Dance is a moving meditation that helps us access in a systematic way higher, subtle and expansive states of consciousness.
In the session, we will work with highly experiential, individual and group exercises to explore, heal and unfold our innate capacities for basic trust, joy, personal power, emotive and affective expression, creativity, intuition, and transcendence.

Precis den här typen av övningar som cerebrala typer som mitt enneagramtypsego 5w4 behöver! 😀 😀 😀

Om Jonaz Juura 126 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *