Hur varje MBTI-personlighetstyp processar känslor

Inledning

Alla personlighetstyper enligt Myers-Briggs Type Indicator processar känslor på olika sätt, och behöver därför sitt eget sätt att hantera dem på. Vissa människor är väldigt öppna med sina känslor, medan andra kämpar med dem i tysthet. Nedan följer en beskrivning av hur varje personlighetstyp hanterar såväl andras som egna känslor. Detta görs med en teoretisk ansats utifrån den s.k. funktionsstacken, vilken anger den generella tågordningen för hur varje personlighetstyp föredrar att använda de kognitiva funktionerna för informationsinsamling (sinnesförnimmelse eller intuition) och bedömning/beslut (tanke eller känsla) samt funktionernas primära riktning/attityd (extraversion eller introversion). Det sistnämnda anges inom parentes i rubriken till respektive personlighetstyp.

Hur pass väl stämmer beskrivning in på dig, utifrån din personlighetstyp? Lämna gärna kommentarer om detta nedan! Om du vill ta reda på vilken personlighetstyp du har, se gärna våra länkar till tester på svenska och på engelska.

INFJ (Ni-Fe-Ti-Se)

Andras känslor

INFJ:er har i regel en stark förmåga att känna av och förstå andra människors känslor, men försummar inte sällan sina egna. De är duktiga på att plocka upp minsta förändringar i människors humör, vilket gör dem i stånd att veta när något är fel. De har en empatisk gåva för dekonstruktion av hur andra känner, på ett hjälpsamt och förstående sätt. INFJ:er är ofta utmärkta terapeuter, så länge de är i stånd att separera sitt yrkesmässiga liv från det privata. De är bra på att lyssna, förstå och stötta andra, och kan ofta hantera andras intensiva känslor utan att själva bli irriterade eller frustrerade.

Egna känslor

INFJ:er som inte har försökt att utforska och förstå sina egna känslor kan få kämpa för att få och vara i kontakt med dem. Ofta kan INFJ:er tränga undan sina egna känslor, särskilt när andra människor har det värre och de därför känner att de bör vara mer inriktade på andra. Det viktigaste är att INFJ:er till fullo accepterar sina känslor, så att de också kan fokusera på dem. När INFJ:er medvetet avsätter tid att förstå sina egna känslor är de ofta kapabla att räkna ut vad som pågår inom dem. Att skriva om sina tankar och känslor kan vara ett utmärkt sätt för INFJ:er att komma till en djupare förståelse för vad som händer i det inre.

ENFJ (Fe-Ni-Se-Ti)

Andras känslor

En av de största naturliga kompetenserna hos ENFJ:er är deras förmåga att förstå andra människors känslor. De är fantastiska på att läsa av folk, även om dessa försöker dölja sina känslor. ENFJ:er fungerar nästan som åskledare för andras känslor, vilket gör det svårt för dem att ignorera dem. De gör sig ofta som utmärkta terapeuter, med sitt fokus på att hjälpa människor. De älskar att kunna vara ett stödsystem för andra, njuta av chansen att höra folk prata om sina känslor. ENFJ:er blir därför ofta en vän som andra kommer till när de behöver en stödjande person som lyssnar och låter dem ventilera. En sådan ENFJ kommer aldrig att vända sig bort från andra som behöver prata eller behöver bli tröstade. Andras känslor är något som ENFJ:er fokuserar mest av sitt liv på. De förstår folk och vill sträva efter att göra dem lyckliga.

Egna känslor

Eftersom ENFJ:er är så otroligt duktiga på att läsa av andras känslor misslyckas de ofta med att spendera nog med tid på att försöka förstå sina egna känslor. Kanske försöker de begrava sina känslor i ett försök att förbli en trygg stödjande punkt för människorna omkring dem. ENFJ:er vill inte ses som oförmögna, så de undviker gärna att falla isär känslomässigt — även om de skulle behöva det. ENFJ:er kanske inte ens inser när de är upprörda över något eftersom de tillbringar så mycket tid med att undvika att känna efter hur de mår. Så småningom behöver de dock komma till rätta med vad de känner, annars blir de frustrerade. ENFJ:er bearbetar sina känslor bäst när de har möjlighet att tala om dem med någon som de litar på. När de får uttrycka sig utan att känna sig bedömda kommer de att kunna räkna ut och förstå vad de själva känner.

INFP (Fi-Ne-Si-Te)

Andras känslor

INFP:er använder ofta sina egna känslor för att anknyta till andra. De kan ofta titta på människor och förstå vad de går igenom genom att filtrera det genom sina egna personliga erfarenheter. Detta gör att de kan anknyta till djupet hos andra människor och utveckla en stark förståelse för deras känslor. INFP:er älskar att kunna anknyta och känna närhet till andra. De är djupt vårdande och kännande individer och oftast drar de sig till människor som de kan anknyta till på ett djupare plan. När de känner att de kan förstå människor och relatera till dem, dras INFP:er omedelbart till dem. De är tålmodiga och ofta villiga att lyssna länge på när andra talar om sina känslor. Emotioner skrämmer inte INFP:er och kan svårligen få dem att känna sig obekväma.

Egna känslor

INFP:er är ofta mycket bra på att identifiera och bearbeta sina egna känslor. De måste göra denna bearbetning internt, och känna sina känslor från en mycket djup och inåtvänd plats. INFP:er behöver ofta tid ensamma för att gå igenom och öppna sig gentemot sina egna känslor. INFP:er är ofta oförmögna att ignorera sina känslor, även om de skulle vilja. De känner saker på en extremt djup och verklig nivå som ofta är utmanande för andra att till fullo förstå och uppskatta. INFP:er tar dessa känslor på största allvar och finner att det är viktigt att ta hand om dem och att verkligen vara sig själv. Detta gör inte INFP:er instabila eller alltför känslomässiga, det gör dem helt enkelt starka och kapabla att övervinna många prövningar.

ENFP (Ne-Fi-Te-Si)

Andras känslor

ENFP:er är ofta mycket förstående och känsliga individer. De är villiga att lyssna på människor som uttrycker sina känslor och känner sig oftast inte obekväma inför detta. ENFP:er är därför också varma och stödjande människor, och som älskar kontakt med andra. De vill ha verkliga och intensiva kontakter med människor, ofta genom emotionella och djupa samtal. De njuter av att höra om människors förhoppningar och drömmar, allt som de känner och har lust till. ENFP:er trivs när människor når dem på ett djupare plan, i stället för att dansa runt sanningen. De är också duktiga på att förstå andras motiv, ofta med hjälp av sina egna erfarenheter. Även om ENFP:er är bra på att anknyta till andra kan ibland de egna känslorna skymma deras bedömning av människor.

Egna känslor

ENFP:er är i regel mycket i kontakt med sina egna känslor. De är passionerade och känsliga människor, och känner saker väldigt djupt. De är inte mycket för grunda interaktioner, och strävar efter att förstå på en mycket konkret nivå. När ENFP:er kan förstå sig själva kan de känna sig verkligen nöjda. Även om deras extraversion gör dem mycket utåtriktade behöver de också tillbringa en hel del tid med introspektion. De njuter av att dyka ned i sina egna känslor, och lista ut varför de känner som de gör. ENFP:er skyr inte känslor, att fullt ut förstå att de är en viktig del av att leva livet till fullo. De tycker om att vara i stånd att till fullo acceptera sina egna känslor, strävar efter att förstå och njuta av dem. ENFP:er är starkt känslodrivna, vill utforska världen omkring dem på ett entusiastiskt sätt. De vill ofta bryta ner saker, arbeta för att uppnå en djupare förståelse och för att se alltings olika samband.

INTJ (Ni-Te-Fi-Se)

Andras känslor

INTJ:er saknar ofta en tydlig anknytning till andra människors känslor. De kan vara extremt logikdrivna, och behöver därför ofta kämpa för att förstå vad andra känner. INTJ:er försöker ofta att tillämpa logik för att förstå människors handlingar, och får kämpa med sig själva när människor i deras närhet uttrycker starka känslor. De fokuserar därför hellre på att förstå motiv och beteenden, vilket de är mycket bra på. INTJ:er kan bli obekväma och osäkra på hur de ska reagera när någon är alltför känslomässig, även om de kan inse att människor har känslor och acceptera att de är en mycket verklig del av livet. Men de skulle mycket hellre vilja att folk tydligt och direkt berättar om vad de känner, i stället för att försöka tvinga dem att räkna ut det. INTJ:er kan bli frustrerade på människor som inte tycks kunna behålla kontrollen över sina egna känslor.

Egna känslor

INTJ:er är oftast inte särskilt duktiga på att förstå sina egna känslor, men de är inte så dåliga på det som folk kanske tror. De finner däremot att känslor sällan är särskilt viktiga och skulle föredra att komma till en logisk slutsats om dem snarare än att känna dem. Att de trycker undan sina känslor bidrar till att de under längre tid än nödvändigt kan känna sig ilskna och uppjagade, eller att de blir frustrerade på människor. De känner således känslor precis som alla andra, de bara tycker att ständigt uttrycka dem är meningslöst. Den INTJ som tar sig tid att bearbeta sina känslor och komma till en tydlig förståelse av dem, är dock ofta en mycket stabil och förstående individ.

ENTJ (Te-Ni-Se-Fi)

Andras känslor

ENTJ:er har ofta mycket svårt att förstå andras känslor. De kan bli obekväma och inte vet hur de ska reagera när någon är upprörd. De föredrar när människor är i stånd att hålla sina känslor för sig själva och blir förvirrade av personer som är känslosamma utåt. När människor ständigt måste uttrycka sina känslor kan de bli mycket irriterade. Det är inte att de inte bryr sig, de bara inte ser poängen med att ständigt vara känslomässigt uttrycksfull. De vill inte vara okänsliga, de har bara inte någon stark koppling till känslor. De är lojala och pålitliga människor, men föredrar att uttrycka sig med hjälp av logik.

Egna känslor

Även om ENTJ:er känner känslor precis som alla andra, kämpar de med att acceptera dem. De känner ofta känslor djupare än vad många andra inser, men dessa känslor är mycket interna och utmanande för ENTJ:er att greppa. De föredrar att tillämpa logik och strategi för sina livsbeslut, och är ofta starkt obenägna till känslomässiga val. De vill kunna göra val som är intelligenta och väl genomtänkta, utan att låta känslor komma i vägen. ENTJ:er är ofta mycket lojala individer, och vill vara ute bland folk. De tycker om att anknyta till andra, men kan behöva kämpa med att öppet uttrycka detta. Deras känslor kan komma ut i korta stötar när de minst anar det, men skjuts ofta tillbaka. När de känner sig bekväma med någon kan de vara mer kapabla att acceptera sina egna känslor. Det tar ofta någon annan till hjälp för att förstå vad de känner.

INTP (Ti-Ne-Si-Fe)

Andras känslor

INTP:er är logiska individer som njuter av att fokusera på en djupare förståelse av allt. De strävar efter att förstå motiven hos människor, vilket ofta gör dem mycket bra på att veta vem de kan lita på. Även om INTP:er ofta förstår människors handlingar och motiv, kämpar de med att förstå sig på känslor. När människor uttrycker känslor kan INTP:er känna sig obekväma och osäkra på hur du  ska reagera. De har ofta en djup känsla av omsorg, vilket gör att de känner sig obekväma med om hur de ska navigera i situationer där människor är upprörda. För mycket känslomässiga uttryck från människor kommer därför ofta att orsaka att INTP:er känner sig dränerade. De kommer ofta att försöka lyssna, men blir frustrerade när de inte vet exakt hur de ska svara. Försök att ständigt tillämpa logik för känslor kan orsaka INTP:er att bli frustrerade med sig själva såväl som med andra. När någon är upprörd kan INTP:er försöka hjälpa till genom att tänka ut en logisk lösning, vilket ibland kan störa andra som är mer känsliga.

Egna känslor

INTP:er kämpar ofta ännu mer med att förstå sina egna känslor än med att förstå andras. De försöker ofta mycket ihärdigt att tillämpa logiskt resonemang för att förstå sina känslor, vilket kan vara svårt. När INTP:er inte tycks kunna resonera bort sina känslor, kan de försöka att ignorera dem helt. De vill inte ses som emotionella, vill inte känna sig dömda av andra. De känner känslor på en mycket verklig och djup nivå, vilket kan göra dem ännu mer angelägna om dem. De vill kunna förstå sig själva, vilket kan vara en kamp när deras känslor inte verkar helt logiska. INTP:er är som bäst när de är kapabla att bearbeta hur de mår, i sin egen takt. När människor försöker tvinga INTP:er att uttrycka känslor kan det bli mycket frustrerande för dem. De vill kunna uttrycka sina känslor i en trygg och tålmodig miljö. Det kan ta dem lite tid men så småningom är de i regel mycket kapabla att förstå vad de känner.

ENTP (Ne-Ti-Fe-Si)

Andras känslor

ENTP:er är ofta mycket öppna och roliga människor, men de är inte särskilt skickliga på att acceptera andra människors känslor. En ENTP kanske inte alltid reagerar så välavvägt när människor är känslomässiga, utan kan ofta använda humor för att försöka lätta upp stämningen. Även om ENTP:er inte behöver vara särskilt entusiastiska över att andra är känslomässiga, är de inte så dåliga på att förstå dessa känslor. De är ofta mycket karismatiska personer, i stånd att vädja till andra människors känslor. De är bra på att läsa av folk och räkna ut deras motiv eller underliggande känslor i en situation. De är ofta bra på att observera människor, att hitta sätt att påverka en situation åt det håll de vill, och har ofta ett sätt som övertygar människor utan att dessa ens behöver inse det.

Egna känslor

ENTP:er är inte de mest känslodrivna människorna, och ofta ägnar de inte mycket uppmärksamhet åt sina egna känslor. De tillgriper ofta humor eller lekfullhet som ett sätt att ignorera hur de mår. De skulle mycket hellre vilja utforska nya situationer på ett logiskt sätt, än att fastna vid känslor. En ENTP kan därför känna sig kvävd när vederbörande hamnar i en alltför känslomässig situation. I stället för att ta itu med dessa känslor eller försöker förstå dem, kommer ENTP:n ofta ignorera dem helt. När de är med människor som har förståelse och samtidigt kan utmana deras undvikande av känslor, kan de vara mer kapabla att komma till rätta med vad de känner.

ISTJ (Si-Te-Fi-Ne)

Andras känslor

ISTJ:er är extremt lojala och plikttrogna människor, men har inte mycket kontakt med de känslomässiga behoven hos andra. De strävar efter att ge människor och själva passa in i deras viktiga roller i samhället. De lägger större vikt på att tillgodose de fysiska och praktiska behoven som människor har, än de gör på känslomässiga behov. En ISTJ kommer alltid att att ge sina nära och kära allt det de kan behöva, och arbetar hårt för att få ihop pengar att göra det med. En ISTJ får helt enkelt kämpa med att anknyta känslomässigt till andra. De använder ofta uttryck för känslor som dumma och förvirrande. De ser inte något seriöst eller viktigt syfte för känslor, och skulle mycket hellre se att folk höll inne med dem. Det är inte att de inte bryr sig, de bara kämpar med att förstå känslor och deras betydelse.

Egna känslor

ISTJ:er är i regel mycket privata av sig. De föredrar ofta att hålla sina känslor för sig själva, snarare än att öppet uttrycka dem till andra, men de känner dem mycket starkt. De är djupt vårdande och hänsynsfulla personer som vill se till att andra tas om hand. De bara inte lägger så stor vikt vid känslomässig förståelse. Att tvingas uttrycka vad de känner är mycket besvärande för ISTJ:er. När de är med människor som är tålmodiga och öppna är ISTJ:er mer kapabla att låta sig komma i kontakt med sina egna känslor.

ESTJ (Te-Si-Ne-Fi)

Andras känslor

ESTJ:er är i regel mycket praktiska och drivna individer. De strävar efter att se till att de dagliga behoven hos sina nära och kära är uppfyllda, och finner detta mycket viktigt. De vill vara en pålitlig och trovärdig person, men lägger inte särskilt stor vikt vid känslor. De blir ofta obekväma och vet inte hur de ska reagera när människor är alltför känslomässiga. Människor som uttrycker starka känslor kan förvirra och försvåra tillvaron för ESTJ:er. Därför kan de bli mycket frustrerade om de inte kan hitta några praktiska sätt att hjälpa den som t.ex. är upprörd över något.

Egna känslor

ESTJ:er saknar i regel en större förståelse för sina egna känslor. De kan uppleva det som att deras känslor mest kommer i vägen för vad som behöver göras. De vill kunna ha kontroll över sin omgivning och känslor är ofta en mycket svår sak att kontrollera. På grund av detta kan ESTJ:er misslyckas med att acceptera närvaron av sina egna känslor. De försöker se sig som alltför starka och opåverkade för att bli upprörda av känslor. Detta kan dock leda till att muren de byggt upp omkring sig så småningom rämnar, eftersom de faktiskt känner känslor mycket djupt. Problemet är dock att ESTJ:er ofta inte vill ses sig som svaga eller oförmögna. När ESTJ:er har människor omkring som som helt accepterar dem, kan de dock vara mer villiga att visa sina känslor.

ISFJ (Si-Fe-Ti-Ne)

Andras känslor

ISFJ:er ser ofta till känslomässiga behov hos andra. De strävar efter att förstå vad människor vill ha och arbeta för att ge dem det. De vill göra folk glada, önskar att kunna ge känslomässigt stöd och välmående. ISFJ:er njuter av att ha en harmonisk miljö, där deras nära och kära känner sig säkra och helt och fullt uppskattade. De är mycket medvetna om andras känslor, vill närmast desperat ordna till allt som trasslar till sig. En ISFJ är alltid villig att lyssna på andra, vill vara stödjande och förstående oavsett vad omständigheterna gäller. Människor är mycket viktiga för ISFJ, och de tenderar att orientera sig mot andras känslor långt innan de ser till sina egna känslomässiga behov.

Egna känslor

ISFJ:er riktar ofta sin energi mot andra människors känslor, och tenderar därför att ignorera sina egna. De vill inte ses som en börda, och strävar därför efter att skapa harmoni i sin miljö. Att uttrycka egna känslor kan störa denna harmoni, vilket inte är något som ISFJ:n är villig att göra. De gör det dock bäst när de får tillräckligt med tid och utrymme att bearbeta vad de känner. De måste aktivt försöka reda ut sina egna känslor, eftersom detta inte kommer naturligt för dem. Därför fokuserar de ständigt på andras. En ISFJ kan oftast komma i kontakt med och prata om sina känslor i en-mot-ensituationer med någon som de har förtroende för.

ESFJ (Fe-Si-Ne-Ti)

Andras känslor

ESFJ:er är väl medvetna om andra människors känslor. De kan ofta känna när folk är upprörda redan innan de blivit medvetna om det själva. De är också ofta mycket medvetna om hur deras handlingar känslomässigt kommer att påverka människor, och strävar därför efter att se till att de inte skadar andra. Deras främsta mål är att tjäna andra, och vill göra sina nära och kära så nöjda som möjligt. ESFJ:er kan ofta bli mycket bra terapeuter, eftersom de tillfredsställs av att  lyssna på människor som pratar om sina känslor. De är varma och välkomnande, vill fungera som ett stödsystem för sina nära och kära. De kan vara tålmodiga, och vänder sällan bort från människor som behöver deras hjälp eller stöd.

Egna känslor

Då ESFJ:er är mycket medvetna om och orienterar sig lätt mot andras känslor kämpar de ofta med att förstå sina egna känslor. De kan alltså lätt undertrycka de egna känslorna i sina försök att hjälpa andra. De fruktar att om de inte är ett starkt stöd för andra, kommer andra människor inte att vilja anförtro sig till dem. De finner därför sina egna känslomässiga behov som mindre viktiga. Med tiden kommer de dock behöva ta tag i dem. Det de behöver är att hitta någon som ger dem möjlighet att öppna upp för den typen av samtal, annars är det risk för att de snart bli utbrända.

ISTP (Ti-Se-Ni-Fe)

Andras känslor

ISTP:er prioriterar mest logik och känslor är därför sällan i deras fokus. De kan bli obekväma med människor som är oförmögna att kontrollera sina känslor. ISTP:er är mycket bra på att ha kontroll över vad de känner, och finner det därför irriterande när andra människor inte kan göra det samma. De inser att människor har känslor, men tycker inte att det är viktigt att ständigt uttrycka dem. De kan därför framstå som avvisande i det avseendet.

Egna känslor

Få ISTP:er har någon särskilt välutvecklad förmåga att förstå sig på sina egna känslor. De föredrar i stället att tillämpa logik, på samma sätt som de i övrigt försöker förstå sin omvärld. De är tänkare, vilket gör dem mycket skickliga på att tillämpa fakta och logik. Om de ges utrymme att göra det kan därför ISTP:er arbeta på att försöka förstå varför de känner som de gör, med det kommer då gärna utifrån ett logiskt resonemang. De behöver utrymme för att kunna förstå sig själva, och blir lätt obekväma med människor som försöker tvinga fram en känslomässig reaktion ur dem. De behöver i regel komma underfund med de egna känslorna genom att bearbeta dem i enskildhet.

ESTP (Se-Ti-Fe-Ni)

Andras känslor

ESTP:er är i regel inte helt bekväma med människor som ständigt uttrycker känslor. De ogillar behövande och känslomässigt krävande människor, och får ofta känslan av att kvävas av dem. De kan därför ofta bli både avvisande och undvikande vid sådana situationer. De föredrar att vara med människor som är mer kapabla att ha kontroll på sina känslor. Även om ESTP:er inte njuter öppet av att vara med emotionella människor är de inte alls dåliga på att förstå känslor. Tvärtom, de är ofta bra på att läsa av folk och räkna ut vad de känner. Därför kan en ESTP bli t.ex. en utmärkt säljare, eftersom vederbörande vet hur den ska göra för att vädja till andra människors känslor. De kan vara karismatiska och skickliga på att ta reda på vad andra människor känner, och kan därför framkalla den respons som de vill ha.

Egna känslor

ESTP:er kämpar ofta med att förstå sina egna känslor. De skulle mycket hellre vilja hitta saker som håller dem distraherade i stället för att fokusera inåt och acceptera vad de känner. ESTP:er använder sig därför ofta av andra människor för att fly sådana situationer, eller söker spännande utmaningar som ett sätt att ignorera de egna känslorna. Ska de ägna sig åt känslor föredrar de helst logiska resonemang och slutsatser.

ISFP (Fi-Se-Ni-Te)

Andras känslor

ISFP:er är känsliga och omtänksamma personer som strävar efter att knyta kontakter med människor. De vill vara öppna och förstående för andras känslor och använder ofta sina egna känslor för att ta kontakt med och förstå människor omkring dem. De upplever sig mer kapabla att anknyta till människor som de förstår sig på på djupet. ISFP:er är mycket uppmärksam individer, som kan läsa av människor mycket väl. Sällan dömer de människor som står dem nära, vilket gör dem till utmärkta lyssnare.

Egna känslor

ISFP:er känner i regel sina känslor på ett mycket djupt och konkret sätt. De tillbringar dessutom en hel del tid åt känslomässig bearbetning. De har ofta svårt att koppla bort omgivningen och de egna känslorna. Den ISFP som försöker ignorera sina känslor finner att hen är oförmögen att göra det. De förstår hur det är att bli överväldigad av känslor, och på grund av det är de mycket förstående för andras känslomässiga reaktioner. De är extremt medvetna och observanta individer, med en stor kapacitet för känslor.

ESFP (Se-Fi-Te-Ni)

Andras känslor

ESFP:er är mycket omtänksamma, öppna och tillgivna personer som är mycket bekväma med känslor. De får därför kämpa med människor som är känslomässigt krävande och samtidigt har svårt för att förstå andra människors känslor. De gillar att göra saker som gör människor glada, men kommer att bli frustrerade om de inte lätt kan göra det. De vill att livet ska vara en positiv och trevlig upplevelse och ältar inte det negativa. ESFP:er kan ha det svårt med människor som de inte kan få kontakt med på ett personligt plan. De måste kunna använda sina egna känslor för att förstå andras känslor. De är mycket bra på att observera andras handlingar, som ett sätt att förstå sig på andra.

Egna känslor

ESFP:er har ofta intensiva känslor, och de påverkar deras slutsatser och beslut. De är mycket uppmärksam människor och tycker om kroppskontakt med andra. De njuter av att kunna uttrycka sig öppet, men får det svårt i en miljö där de inte kan göra det. De är som bäst när de är med varma och förstående människor som älskar och uppskattar dem. När de tillåts att öppet uttrycka sina känslor kan ESFP:er ofta hålla på i timmar. De är sociala och spännande personer, som ärligt och öppet bara vill njuta av livet.


Källa

Om Jonaz Juura 126 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

2 Comments

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *