Om Enneagrammet enligt Eli Jaxon-Bear (del 3)

Mitt barn,
då du trott att du är din kropp,
en lång tid du har varit fången.

Vet att du är rent medvetande.
Med denna vetskap som ditt svärd,
hugg av kedjorna
och var lycklig!

— Ashtavakra Gita

Enneagrammet är en stor gåva, då det ger oss den exakta strukturen hos egots knutpunkt. Medvetandet är vårt svärd, och Enneagrammet visar oss var det behöver komma till användning. På detta sätt är Upplysning, eller Själv-realisering, möjlig. Enneagrammet avslöjar hur vi falskeligen har identifierat jaget som den fysiska, emotionella respektive mentala kroppen. Denna identifikation visar sig i den icke undersökta tron att vi är en kropp med beteenden, känslor och tankar. När väl mönstren av omedveten identifikation förs till ljuset kan de förkastas i sökandet efter det sanna Jaget. På så sätt kan Enneagrammet på ett direkt vis användas i uppvakningsprocessen.

Medvetandechocker

Georgi Gurdjieff, en av de första spirituella lärarna i västvärlden som använde Enneagrammet, sa att alla har vad han kallade ett huvudsakligt särdrag. Detta särdrag är den delen i vår ego-identitet som är svårast för oss att se. Det övergripande mönstret för våra tankar, känslor och beteenden som vi felaktligen har identifierat oss med verkar så äkta och så personligt. Det är denna övertygande bakgrundskvalitet hos det huvudsakliga särdraget som hindrar att det blir undersökt. Faktum är dock att detta särdrag är både en blockering och en potentiell portgång in i vårt förverkligande av dem som vi egentligen är. Gurdjieff baserade sitt arbete på att skapa medvetandechocker för att åstadkomma medvetandets uppvaknande. Enneagrammet kan förse oss med sådana chocker.

En medicin eller ett gift = Ditt val

Likt en kraftfull medicin kan Enneagrammet också väldigt lätt missbrukas. Faran ligger i att upptäcka identifikationsmönstren och sedan använda denna insikt för att rättfärdiga att de fortsätter.

Ah, eftersom jag är en femma så måste jag dra mig tillbaka. /…/ Jag är en åtta, så jag är bara mig själv när raseriutbrotten bryter ut…

Det typen av identifikation förekommer ofta, och detta är den stora faran. I stället för att vara den rena, reflektiva spegeln blir då det heliga Enneagrammet ett nytt sätt att behålla ego-fixeringen, snarare än att konfrontera egot och se igenom det. Om det används vårdslöst kommer allt som är heligt att bli förgiftat, precis som all den sanning som handhas vårdslöst leder till trossystem som fostrar spirituella egon. Om du i stället hanterar Enneagrammet med respekt kommer det att fungera som en medicin. Hantera det vårdslöst och det blir ett utmärkt gift.

Upptäck mönstren i dina relationer

Ett användbart sätt att tillämpa Enneagrammet på är att börja med att upptäcka fixeringsmönstren, inte bara hos dig själv utan också i dina relationer. Förlåtelse och medkänsla möjliggörs när du upptäcker att var och en av oss helt enkelt är lite olika funtade, genomgår olikartade processer för att slutföra samma uppgift. Med en sådan förståelse kan vi börja förlåta oss själva, våra partners, våra föräldrar och våra barn. Vi kan sluta upp med att kräva att människorna i våra liv ska vara annorlunda än vad de är. Vi kan sluta upp med at begära äpplen från päronträden.

En underbar process

Ett medvetet sinne inser obönhörligen att mer pågår i livet än det som kan ses med blotta ögat. Du börjar förmodligen att lägga märke till beteendemönster som tidigare varit osynliga för dig. Att spåra deras ursprung tillbaka till kärnfixeringen kan starta en underbar process som bidrar till att stifta fred med dig själv på nivåer som du kanske inte ens visste fanns. När du försiktigt repar ut knutarna som blockerar det fullödiga uttrycket för ditt eget väsen kommer den subtila textur som präglats in i dig över tid att fullständigt förbluffa dig. När vi slutar att identifiera oss med egots mekaniska fixeringsmönster slutar vi upp med att ta livet personligt, vilket leder till att lidandet som orsakas av våra reaktioner på livets erfarenheter kan upphöra.

Källa

Läs också gärna…

Om Jonaz Juura 128 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.