Sensoriskt vs intuitivt perceptiva i terapi

Det kan framstå som rimligt att sensoriskt perceptiva personer (S) och personer som är intuitionsmässigt perceptiva (N) beter sig olika utifrån sin personlighet i en terapisituation. Nedan följer några korta råd utifrån MBTI som kan vara till hjälp för den som arbetar som eller utbildar sig till psykoterapeut.

Sensoriskt perceptiva klienter (S)

 • vill ofta vara korrekta, detaljerade och kompletta i sin kommunikation
 • använder terapi produktivt för att hantera specifika, avgränsade problem
 • är i regel relativt ointresserade av en bredare utforskning av sitt psyke
 • tjänar på att av terapeuten förses med alternativa förklaringar på problem och möjliga resultat av olika strategier
 • vinner praktiska insikter av terapeutens tolkningar och använder nya perspektiv för att lösa sina problem
 • men kan vara så ensidigt trogna sin sensoriska perceptionsförmåga att de framstår som fast i nutid och i fakta, avfärdande alla alternativa perspektiv.

 Intuitivt perceptiva klienter (N)

 • avviker ofta från ämnet som diskuteras och vill i stället gå dit intuitionen leder dem
 • gör ofta slutsatser utifrån terapeutens uttalanden och dessa slutsatser kan vara felaktiga eller förvanskade
 • kan vara mindre entusiastiska till specifika beteendemässiga hemuppgifter
 • fascineras ofta av utforskningen av deras psyke och önskar inte sällan att bli kvar i terapi en längre tid
 • kan vara ensidigt trogna sin intuitiva förmåga, hoppandes från en idé till en annan medan de undviker fakta och detaljer, vilket senare kan skapa allvarliga problem i livet
 • kan “köra fast” när insikterna de får i terapin inte verkställs i konkret beteende.

Källa

Om Jonaz Juura 128 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.