Enneatyp 4 enligt Beatrice Chestnut

Människan lever endast för att räkna sina problem; hen gör inga beräkningar över sin lycka. — Fjodor Dostojevski

Jag har endast en sann känsla av mig själv när jag är outhärdligt olycklig. — Franz Kafka

Sorg förbereder för glädjen. Våldsamt sveper den ut allt ur huset så att ny glädje kan få tillträde. — Rumi

Typ 4 representerar arketypen hos en person som upplever en känsla av inre förlust, en inre brist, och därför också ett begär efter det som inte finns där — men kan ändå inte tillåta sig att uppnå det som kan ge tillfredsställelse. Den här arketypens drift är således att fokusera på vad som saknas, som ett steg att återfå en känsla av en tidigare förlorad helhet och anknytning. Men genom att överfokusera på upplevelsen av ett defekt själv övertygar de sig om att denna defekt kommer att hindra dem från att någonsin bli fullvärdiga. Medan detta för med sig en förståelig frustration över deras förlust kan dock en överidentifikation med det frustrerade saknadstillståndet bidra till en oförmåga att ta till sig det som skulle kunna ge livstillfredsställelse.

Fyrans arketyp kan också kännas igen i Carl Gustav Jungs koncept skuggan, definierad som “den underlägsna delen i personligheten”Medan Enneagramgrannen trean överidentifierar sig med personan — den sociala masken bestående av positiva aspekter hos oss själva som vi lyfter fram inför världens ögon — överidentifierar sig fyran med de delarna av oss själva som vi helst inte vill att andra ska se. Trots att fyror också kan gjuta om sin känsla av otillräcklighet till något som ter sig “speciellt” eller “unikt”, för att därigenom uppskatta sig själva på en ytlig nivå, så identifierar de sig mer med det otillräckliga självet än med det idealiserade självet.

Fyran representerar också arketypen den tragiska konstnären, som lider i det artistiska självuttryckets tjänst. Där framkommer en idealiserad vision om värdet av känslor, i synnerhet på det sätt varpå vilket autentiska känslor vanligtvis uttrycks genom konstnärskapet i ett sinnestillstånd som inspirerar, berör och förenar människor.

Resonansen till skuggan kan också ses som fyrans naturliga förmåga att förstå djupare känslomässiga upplevelser och att se skönheten i mörkare känslor som andra personlighetstyper helst inte vill kännas vid, än mindre erkänna. Detta gör att fyran på en omedveten nivå kan uppfattas som farlig av andra, då fyran kan riskera att dryfta frågan om autentiska känslor som andra helst undviker att hantera.

Typ fyra är således prototypen för den delen i oss alla som känner sig missnöjd med den vi är. Vi har alla kapacitet att känna oss missnöjda med våra brister, och att sörja och längta efter det som vi ser saknas hos oss.  Vi kan alla bli deprimerade och känna oss otillräckliga när vi inte kan leva upp till den idealiserade bilden av det vi tror att vi måste vara för att få den kärlek vi vill ha. Denna arketyp representerar således den tendens vi alla har till att utveckla “mindervärdeskomplex”, vilket gör det svårt att känna sig tillfreds med sig själv och att vara öppen för och ta till sig det goda som kommer utifrån.

I fyrans naturliga styrka ingår den stora kapaciteten för emotionell känslighet och djup, förmågan att känna på sig vad som är på gång mellan människor på känslomässig nivå, en självklar känsla för det estetiska och kreativa, samt den idealistiska och romantiska känsligheten. Som relativt orädd för starka känslor värderar fyran uttryck för autentiska känslor och kan därför vara ett gott stöd, kan visa respekt och känslighet, när smärtsamma känslor kommer upp hos andra.  Fyror är mycket empatiska och kan se såväl skönheten som kraften i smärtsamma känslor som de andra enneatyperna helst undviker.

Fyrors “superkraft” är att de är naturligt emotionellt intuitiva. Deras regelbundna kontakt med den egna känslomässiga terrängen ger dem tröst och styrka i kontakten med andras intensiva känslor, och ger styrka till andra att såväl känna som acceptera sina känslor. Trots att det kan vara ett feltänk att tro att alla fyror är konstnärer, så har de en konstnärlig impuls som ger dem förmågan att se och respondera på livets poesi, samt att uppmärksamma andra på hur vardagshändelser kan ses och kommuniceras på kreativa och t.o.m. transcenderande sätt.

Precis som fallet är med alla de andra arketypiska personligheterna i Enneagrammet så utgör fyrans gåvor och styrkor också hens svagheter. Vederbörande kan överdriva sitt fokus på smärta och lidande, ibland till den grad att det blir ett omedvetet sätt att undvika djupare slags eller kvalitativt annorlunda smärta än den som står i fokus. Eftersom de har en gåva för emotionell känslighet kan de bli alltför bundna till sina känslor på ett sätt som förhindrar dem från att tänka objektivt eller att agera. De kan se så klart vad det är som saknas så att de blir blinda för vad som är gott och inger hopp i en besvärlig situation. Emellertid, när de kan vakna upp och se sig själva vältra sig i lidande eller dramatisera sina känslor för att distrahera sig själva från deras djupare behov av kärlek, så kan de uttrycka en särskild slags visdom som har kommit till dem som en djup känslomässig sanning.

Källa

Om Jonaz Juura 128 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.