INFJ-personligheten – den mest sällsynta i befolkningen

INFJ-personligheten – en unik kombination av de psykologiska dragen introversion, intuition, känsla och bedömning – utgör enligt gängse studier i USA endast en eller möjligen ett fåtal procent av befolkningen. [1] Denna personlighet är ofta intuitiv, idealistisk, fridfull, bestämd i sina värderingar och inte sällan känslig men samtidigt säker i sig själv samt orienterad mot att förbättra andras liv.

INFJ-klassificeringen utgör en av totalt 16 personlighetstyper enligt Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) – ett personlighetstest designat för att identifiera våra personliga preferenser med avseende på psykologiska egenskaper.

Testet baseras på de psykologiska typer som tidigare togs fram av psykologen Carl Gustav Jung, definierade med utgångspunkt från hans långa djuppsykologiska kliniska erfarenhet under 1900-talet. Idag används denna indikator huvudsakligen för gruppdynamik och tester för personlig utveckling. Även om den i akademiska kretsar och inom modern rigorös psykologisk litteratur inte anses vara särskilt vetenskapligt giltig, fortsätter alltjämt Jungs arbete med psykologiska typer och MBTI att intressera massor av människor världen över.

Och av alla de 16 personlighetstyperna är alltså INFJ den mest sällsynta och unika. Låt oss gräva lite djupare…

INFJ-personligheten, eller ”advokaten”

INFJ-personligheten är en ”advokattyp” av följande anledningar:

  • De är idealistiska och har en hög känsla för vad som är rätt och fel.
  • De vägleds av sina värderingar och övertygelser.
  • Ett av de tydligaste målen är att hjälpa andra.
  • Men de är inte begränsade till att ”rädda” andra, för INFJ-personligheten har förmågan att inspirera och hjälpa andra att bättra sig, gå framåt — och ytterst bli personer som inte behöver räddas.

De är bra på att relatera till andra men uppskattar att vara ensamma

Personlighetstypen INFJ har ofta en speciell förmåga att bygga relationer. De vet som regel hur man skaffar vänner och är duktiga på att behålla dem, de är varma, vänliga och enkla. Ibland också goda konversatörer. Sett utifrån kan de ibland ge intryck av att vara extraverta. INFJ-personer kontrollerar dock tiden för social interaktion tämligen väl, och begränsar den av en väldigt enkel anledning: de är av naturen introverta och behöver tid ensamma för att ladda energi.

De är aktiva drömmare

INFJ-personer är outtröttliga drömmare. Deras drömmar är dock inte endast önsketankar, till skillnad från passiva drömmare med idealism så ömtålig att vinden kan blåsa bort den. INFJ-personers drömmande kan vara raka motsatsen — de har ett naturligt behov av att bidra till samhället, och därifrån drömma i vaket tillstånd för att agera med övertygelse och beslutsamhet. På jobbet uppvisar de självständighet, målinriktning, hög kreativitet och massor av intuition. Ofta gillar de dessutom en kombination av både konst och vetenskap; det ena behöver inte med nödvändighet utesluta det andra.

Deras entusiasm och idealism kan utmatta dem… eller förändra världen

INFJ-personer har bara ett problem: samhället. I en värld full av orättvisor,  besvärliga människor, stängda dörrar och resta murar att komma över på daglig basis, är det lätt att bli modfälld. Därför är det vanligt att INFJ-personer blir besvikna samt fysiskt och emotionellt utmattade. Det är inte lätt för dem att tackla daglig kritik, stress och krockar mellan deras idealism och den hårda, tröga verkligheten. Ett annat faktum som karaktäriserar dem är att de ofta glömmer att ta hand om sig själva.

Med tanke på de huvudsakliga karaktärsdragen hos denna personlighet kan vi se att INFJ-personer kan vara individer vars tankar ekar i världen och skapar revolutioner. Denna lilla andel av befolkningen kan faktiskt betraktas som ljuset i vårt samhälle: personer med tydliga ideal, drömmare med ett syfte som vill ge sitt bästa till andra.

Ett råd till dig som tror att du har en INFJ-personlighet: Var ihärdig utan att försumma dina ideal. Ge aldrig ge upp, för ibland kan 1 procent av befolkningen inspirera de resterande 99 procenten till stordåd!

Fotnoter

  1. Andelen kan måhända vara något större i Sverige.
Om Jonaz Juura 128 artiklar
Jonaz är initiativtagare till myEvo samt upphovsman för och huvudredaktör samt skribent på myEvo WEB men du kan även stöta på honom på myEvo LEARN; då främst som administratör. Sysslor som sammantaget upptar en god del av hans fritid. Hans primära intressen kretsar kring det mesta inom integralteorin; dock med betoning på psykologi, filosofi och spiritualitet. Därtill går hans själ igång på webbdesign och av att skriva samt av magiska stunder med djupa samtal. VDN-personlighetsfakta: INFJ enligt MBTI, 5w4 sx/sp enligt enneagrammet, Blå/Grön enligt DISC samt Grön/GUL/Turkos enligt Spiral Dynamics.

Bli först med att kommentera

Kommentera

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*


Lös först uppgiften för att sedan logga in: *Time limit exceeded. Please complete the captcha once again.