Enneagrammet

Enneagrammets trityper

I ovanstående YouTube-klipp redogör Katherine Chernick Fauvre och David Fauvre, verksamma vid Enneagram Explorations, för teorin om de s.k. trityperna utifrån Enneagrammet. Inledningsvis följer dock först bakgrundsinformation om teoriutvecklingen av trityperna. Trityper, ett sentida begrepp Begreppet trityp används [Läs mer >>]

Enneagrammet

En känd 4-typ?

Han är känd, framgångsrik, måhända något av en stjärna inom sitt gebit, populär hos en del men måhända pråligt vulgär hos andra, odlar sitt eget kreativt säregna språkbruk, skapar gärna sina egna världar, har både en klädstil och [Läs mer >>]

Enneagrammet

En känd 5-typ?

Han är framgångsrik, populär, sympatisk, mycket självständig, kunnig expert, intellektuell och kvicktänkt — trots en måhända något släpig motorik. Har ett öga för såväl detaljer som helheter. Men han kan också upplevas som provokativ och lite egen, [Läs mer >>]

Enneagrammet

Om Enneagramvingarna

Nedan följer ett YouTube-klipp hämtat från Dave’s Enneagram som förtjänstfullt berättar i korthet om Enneagramsymbolen och de olika personlighetstypernas så kallade vingar. Vingarna kallas de två positioner/punkter/typer i Enneagramsymbolen som omger en viss position/punkt/typ. Exempelvis har typ [Läs mer >>]